Find en forsker – Københavns Universitet

Hanne Bess Boelsbjerg

Hanne Bess Boelsbjerg

Ekstern lektor

CURRICULUM VITAE

 

Uddannelse:

2017:Erhvervet ph.d-graden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet med ph.d.-afhandlingen: 'At nærme sig døden -menneskeligt og metodisk. En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb'.

2010: Indskrevet som ph.d.-studerende ved Center for Forskning i Tro og Helbred, Forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Eksternt tilknyttet Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

2008: Specialeforløb: ”Kræftpatienters brug af Reiki-healing som religiøs copingsstrategi – En religionsvidenskabelig analyse af indsamlede kvalitative interviews”.

Specialevejleder Armin W. Geertz, Teologisk Fakultet, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

2006: Praktik ved Center for Forskning i Eksistens, Københavns Universitet.

2005-2006: Indskrevet på Lund Universitet, Centrum for Teologi og Religionsvetenskap.

2001: Bachelor i Religionsvidenskab med Tyrkisk som suppleringsfag og Persisk som propædeutisk forløb.

1998: Indskrevet på Tyrkisk på Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet.

1995: Indskrevet på Aarhus Universitet, Teologisk Fakultet, Institut for Religionsvidenskab.

1994: Sproglig student fra Grindsted Gymnasium med tysk og russisk på højt niveau. 

 

Relevant beskæftigelse:

2017: Post doc. ved Sociologisk Institiut, Københavns Universitet.

2016 - : Ekstern underviser ved Sociologisk Institiut, Københavns Universitet i fagene ‘Sundhedssociologi’, ‘Kroppens sociologi’ og på Folkesundhedsvidneskab med faget ‘Komplementær og alternativ behandling’

2015: Fuldtidsunderviser ved Sociologisk Institiut, Københavns Universitet i fagene ‘Sundhedssociologi’ og ‘Socialvidenskabelig forskningsdesign’

2015: Forskningsmedarbejder ved Sociologisk Institiut, Københavns Universitet i forskningssamarbejde med prof. Per Sjøgren, Palliativt Afsnit, Rigshospitalet.

2014: Gæsteforsker ved Cicely Saunders Institute, King’s College University, London. 

2014: Videnskabelig forskningsmedarbejder, Sociologisk Institut, KU.

2011-2012: Undervisningsforløb omkring religionspsykologi på Folkeuniversitetet i København.

Marts 2010: Indskrevet som ph.d.-studerende på Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Okt 2008: Introduktionsstipendium til ph.d. forløbet Kræftpatienters religiøse ressourcer ved Center for Forskning i Tro og Helbred.

Sept 2008: Forskningsassistent på Center for Forskning i Eksistens og Samfund. Involveret i forskningsprojektet Den kinesiologiske krop.

Jan 2007: Ansat som forskningsmedarbejder på Center for Forskning i Eksistens og Samfund. Involveret i et kvalitativt projekt om Reiki-healing, udarbejdelse af forskningsansøgninger etc.

 

Netværk:

Nordic Network for Narratives in Medicine: Forskningsnetværk ledet af Anders Juhl, SDU.  

DMCG-Pall KFF; Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppes Palliative Koordinatorgruppe for Forskning (fra marts 2013). Netværk med fokus på at igangsætte nationale forskningsprojektet omkring palliation.

Palliativt Forskningsnetværk; Tværvidenskabeligt forskningsnetværk med fokus på vidensdeling. 

EAPC – Spirtual Task Force: International forskningsnetværk under European Association for Palliative Care, der samler forskere og praktikere omkring interessen for eksistentiel og åndelig omsorg i palliation.

Nordisk Netværk for Forskning i Tro og Helbred; Internationale seminarer og forskningsmøder.

 

Publikationsliste

”Folkesundhed – bag om intentioner og strategier”. Glasdam, S & Boelsbjerg, HB (red.). Gads Forlag (under udarbejdelse).

”De nationale mål for sundhed – en strategi til normalisering af befolkningen?”. Hendriksen, MP & Boelsbjerg, HB. I: Glasdam, S & Boelsbjerg, HB (red.). Gads Forlag (under udarbejdelse).

”En sund sjæl i en smuk krop”. Blom, K; Wasteson, N. & Boelsbjerg HBI: Glasdam, S & Boelsbjerg, HB (red.). Gads Forlag (under udarbejdelse).

”Sociale medier og eksistentiel lindring”. Holm VW & Boelsbjerg HB. Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliation (Under publicering)

“Universal and culturally specific aspects of the provision of spiritual care: A qualitative study of spiritual care providers in South Africa, Uganda and Denmark”. Boelsbjerg H.B., Speck, P, Hvidt, N.C., Gysels, M., Higginson, I.J., Selman, L. BMJ Supportive and Palliative Care (forthcoming).

“At nærme sig døden – menneskeligt og metodisk. En kvalitativ udnersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter I palliative forløb”. Boelsbjerg HB, ph.d.-afhandling ved Det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense. 2017.

”Palliation hos patienter med anden etnisk baggrund”. Dyhr, L & Boelsbjerg, H.B. Palliativ medicin – en lærebog. Larsen, H. & Neergaard, M.A. (red) (2015).

”Tro som støtte under livstruende sygdom”. Boelsbjerg, H.B. Psykologisk Set, 94, 2014.

”Book Review: Encounters of Body and Soul in Contemporary Religious Practices. Anthropological Reflections.” Boelsbjerg, H.B. Ethnos Journal of Anthropology, vol.78, 2013.

”Hvorfor fortrænger vi døden? Teoretiske refleksioner om angsten for at dø.” Boelsbjerg, H.B. Fokus på Kræft og Sygepleje, Nr. 1, 2013.

”‘Det Hellige Rum’. Sjælesorg på hospitaler.” Boelsbjerg, H.B. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Nr. 18, 2013.  

”Doing Wholeness, Producing Subjects. Kinesiological Sensemaking and Energetic Kinship.” Grünenberg, K., Hillersdal, L. Kjærgaard, H.W., Boelsbjerg, H.B. (2013) Body and Society. March 2013, 1-28.

“Kroppen som orakel.” Boelsbjerg, Hanne Bess ; Grünenberg, Kristina ; Hillersdal, Line ; Walker, Hanne Kjærgaard. I : Weekendavisen. 2011 ; 9. december 2011.

“Døden i eksistenspsykologisk belysning.” Jacobsen, B. ; Boelsbjerg, H.B.  Humanistisk palliation : Teori, metode, etik og praksis. København: Hans Reitzel, 2011. s. 93-106.

”Enhver skal smage døden. Billeder af døden og det evige liv i et muslimsk perspektiv.” Boelsbjerg, H.B., Baig, N. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. 01/2011, Bergen.

”Kræftpatienters brug af Reiki-healing som magisk praksis.” Boelsbjerg, H.B. Tidsskriftet Antropologi: Særnummer "Magi", juni 2010.

Samtaler om døden i et eksistenspsykologisk perspektiv.” Boelsbjerg, H.B. , Jacobsen, B. & la Cour, S. Fokus på Kræft og Sygepleje, 2010, vol 30, nr. 3, s. 14-17.

Sprogkundskaber

Engelsk og tysk på akademisk niveau.
Russisk, tyrkisk og svensk på alment niveau.
Persisk, arabisk og fransk på begynderniveau.

ID: 2518481