Gitte Lindved Petersen

Gitte Lindved Petersen

Postdoc

Primære forskningsområder

Jeg er tilknyttet forskningsgrupperne Copenhagen Lifecourse Epidemiology in Aging and Rehabilitation (CLEAR) og Psychosocial Epidemiology på Afdeling for Social Medicin. Derudover deltager jeg i et nordisk samarbejdsprojekt om social ulighed i aldring (Social Inequality in Ageing, Nordforsk).

Min primære forskningsinteresse er inden for livsforløbsepidemiologien. Jeg undersøger hvordan social ulighed gennem livet hænger sammen med senere fysisk aktivitetsniveau og fysisk funktionsevne. Til dette arbejde anvender jeg data fra the Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB), som er koblet sammen med oplysninger om sociale forhold fra de nationale danske registre.

Jeg har tidligere beskæftiget mig med forskning inden for de prænatal- og reproduktionsepidemiologiske områder.

Jeg er ph.d.-repræsentant i ph.d.-udvalget på Forskerskolen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Københavns Universitet), i Styregruppen for Forskningsprogrammet i Folkesundhed og Epidemiologi (Københavns Universitet), i Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (ph.d.-KUFIR) og i Københavns Universitets erfa-gruppe (KUPE).

Undervisnings- og vejledningsområder

Epidemiologi, kandidatuddannelsen i Medicin

Livsforløb, sundhed og aldring, kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Socialmedicin og rehabilitering, bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Medicinsk sociologi, kandidatuddannelsen i Medicin

Socialepidemiologi og folkesygdomme, bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Fertilitet og sundhed, kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

 

Medvejleder på:

  • Bachelorprojekter og specialer på Medicin
  • Bachelorprojekter på IT og sundhed
  • Førsteårsprojekter på Folkesundhedsvidenskab

ID: 38168866