Frida Hastrup

Frida Hastrup

Lektor

Uddannelse:

2003: Kandidat i Religionssociologi, KU

2009: PhD i antropologi, KU

2011: Adjunktpædagogikum, KU

2014: Projektlederuddannelse for forskere, modul 1 og 2, Implement Consulting Group/KU

Primære forskningsområder

- Mennesker og natur (naturressourcer, frugt, miljøprojekter, det antropocæne, bæredygtighed, handelskæder, kulturlandskaber og klimaforandringer).

- Vidensproduktion, udveksling og værdi (etnografi, generativ analyse, feministisk teori, globale forbindelser, naturaktivismer, værdisætninger, klassifikationer, postkolonialisme, udstillingsarbejde). 

Jeg var leder af Sapere Aude forskningsprojektet Natural Goods? Processing Raw Materials in Global Times (2013-2016).

Undervisnings- og vejledningsområder

Som underviser varetager jeg kurser i anvendt kulturanalyse, kultur- og videnskabsteori, specialeseminarer, samt tematisk undervisning inden for mit forskningsfelt. Jeg vejleder desuden studerende på alle niveauer, inklusive ph.d.-studerende.

ID: 11111