Elin Lisby Kastbjerg Jørgensen

Elin Lisby Kastbjerg Jørgensen

Videnskabelig ass.

  • Universitetshospitalet for Store Husdyr

    Agrovej 8

    2630 Taastrup

    Telefon: +45 35 33 56 23

Dette ph.d. projekt undersøger biofilminfektioner i kroniske sår. Manglende sårheling hos mennesker skyldes ofte biofilminfektion. Biofilm er samlinger/film af bakterier, der organiserer sig og udviser stor resistens over for kroppens immunforsvar og antibiotika. Trods intens forskning inden for området, er det fortsat problematisk at få kroniske sår til at hele, herunder især diabetiske sår og venøse sår (kredsløbskompromitterede patienter).

Den manglende fremgang i forskningen i kronisk sårheling kan bl.a. skyldes at uhensigtsmæssige dyremodeller ofte avendes. Dette projekt har til formål at 1) udvikle en kronisk sårmodel med biofilm infektion i heste, 2) karakterisere denne model og 3) anvende denne model til at teste lokal anti-biofilm behandling på disse kroniske sår. Hesten er valgt som modeldyr, da denne deler mange ligheder med mennesker i forhold til kronisk sårheling. En velbeskrevet kronisk sårmodel vil anvendes og sårene podes, således der opstår biofilmsdannelse. Biofilmene vil beskrives og karakteriseres ud fra biopsier, der vil bl.a. analyseres ved særlige antistofmetoder (PNA FISH) og ved avanceret laser mikroskopi samt ved karakterisering af betændelsestilstanden. Modellen vil anvendes til afprøvning af topikale behandlinger. Der vil fokuseres på ikke-antibiotika behandlinger, idet projektet stiler mod at finde andre terapiformer end traditionelle antibiotika pga. den verdensomspændende antibiotikaresistens, der opleves i disse år.

Det forventes at denne hestesårsmodel er overlegen i forhold til de mange sårmodeller der findes med små gnavere som modeldyr. Således forventes denne kroniske sårmodel med biofilminfektion i heste at blive en meget brugbar model for afprøvning af topikale behandlingers effekt på biofilm og dermed på sårheling, til gavn for kroniske sårpatienter.

For den fremtidige forskning indenfor biofilminfektioner i kroniske sår er det meget vigtigt at bedre dyremodeller udvikles, derfor forventes god anvendelse af den etablerede sårmodel i heste, også efter projektets udløb (ultimo september 2018). Dette projekt vil forhåbentligt allerede forbedre behandlingen af kroniske sårpatienter, herunder både heste og mennesker. Derudover vil projektet give god indsigt i de patofysiologiske processer, der forgår i kroniske sår, hvilket på lang sigt vil fremme vores muligheder for forebyggelse og behandling.

Projektet er bl.a. støttet af Hesteafgiftsfonden og Augustinus Fonden.

Vejledere er Stine Jacobsen, professor i stordyrskirurgi, ph.d. Institut for Produktionsdyr og Heste og Thomas Bjarnsholt, professor i biofilm, dr.med, ph.d. Costerton Biofilmscenter, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, begge KU-SUND.

Primære forskningsområder

Biofilminfektioner i kroniske sår med hesten som model.

ID: 33268997