Carsten Elbro

Carsten Elbro

Professor

CE's forskning handler om læsning og læsevanskeligheder og om metoder i anvendt sprogvidenskab især inden for psykolingvistik. Se også Center for Læseforsknings hjemmeside (http://laes.hum.ku.dk).
   CE er redaktør af et tidsskrift om sprog, Mål og Mæle. Han er videnskabelig rådgiver for det internationale dysleksiforbund (IDA) og medlem af redaktionsudvalget for tidsskriftet Scientific Studies of Reading.

Aktuelle udgivelser

Læsning og læseundervisning. 3. udgave, 2014. 375 sider. Hans Reitzel / Gyldendal. ISBN: 9788741260679 (Klik på titlen for at gå til bogens hjemmeside)
Læseforståelse – indsigt og undervisning. Af Jane Oakhill, Kate Cain, og Carsten Elbro. 1. udg. feb. 2015 (216 sider) Forlaget Hans Reitzel / Gyldendal.
   Også på engelsk:
Understanding and Teaching Reading Comprehension: A handbook
. 2014. Routledge. (Klik på titlen for at gå til bogens hjemmeside)
Hold i virkeligheden. Statistik og evidens i uddannelse. Carsten Elbro og Mads Poulsen. Ca. 184 sider. Er udkommet på Hans Reitzels forlag, 2015.

Kurser

Læsning 1: Skriftsproglige færdigheder (læsning, stavning, skriftlig fremstilling)

Læsning 2; Skriftsproglige vanskeligheder (ordblindhed, sammensatte vanskeligheder, specifikke vanskeligheder med sprogforståelse)

Sprog og psykologi 2: Introduktion til psykolingvistik

ID: 11640