Birger Thorsteinsson

Birger Thorsteinsson

Klinisk Professor

Forskningsområde: Diabetes, specielt med henblik hypoglykæmi

Kliniske og eksperimentelle undersøgelser af hypoglykæmi (for lavt blodsukker) ved type 1 diabetes og insulinbehandlet type 2 diabetes er foretaget for at afklare mekanismer bag udvikling af insulintilfælde. Det væsentligste resultat er opdagelsen af en stærk sammenhæng mellem den genetisk betingede basalaktivitet i renin-angiotensin systemet (RAS) og forekomsten af insulintilfælde ved type 1 diabetes. Opdagelsen kan give indblik i mekanismerne bag udvikling af hypoglykæmi, kan gøre individuel vurdering af risiko for insulintilfælde mere præcis, og kan på sigt måske lede til medikamentel forebyggelse af disse tilfælde, hvilket kan have stor betydning for mange mennesker med type 1 diabetes. Disse mekanismer søges afklaret ved en række eksperimentelle undersøgelser hos normalpersoner og personer med type 1 diabetes under insulin-induceret mild hypoglykæmi med anvendelse af bl.a. neurofysiologiske og neuropsykologiske metoder samt billeddiagnostik.

ID: 921750