Find en forsker – Københavns Universitet

Mikkel Johansen Nørtoft

Mikkel Johansen Nørtoft

Fuldmægtig

Primære forskningsområder

Mikkel Nørtoft er cand.mag. i indoeuropæisk, og har fra starten fokuseret tværfagligt på spørgsmål om indoeuropæisk kultur, og de indoeuropæiske sprogs forgrening og migrationer ved at kombinere sprog, arkæologi, lingvistik og alt hvad der ellers måtte være relevant af forskningsdiscipliner for at undersøge et emne.

Han arbejder nu på KU med kortlægning af arkæologiske fænomener, fx tidlig uldproduktion, hjul og forhistoriske migrationer gennem oldtids-DNA, og skriver dertil formidlende tekster som bliver udgivet i en lang serie af blog posts i løbet af foråret 2018. 

Et eksempel på hans tværfaglighed er i studiet (udgivet i tidsskriftet Archaeological Textiles Review nr. 59) af navnet på den engelske rødfarvende plante, madder (dansk krap), ud over den komparative lingvistiske metode, også undersøgte forskellige farveteknikker, forskellige rødfarvende planters farvekoncentrationer, arkæobotaniske fund, farveanalyser af arkæologiske rødfarvede tekstiler, og folkelige plantenavne og etnografisk materiale i mange forskellige sprog for at finde frem til hvorfor ordet madder har ophav i det urindoeuropæiske ord for 'blå'.

Mikkel Nørtofts speciale handlede om en arkæolingvistisk sammenligning af hvor langt tilbage vi kan spore bronzeladerkrigeres henholdsvis arkæologiske "smukserings-kits" og dybere elitære krigeridealer og ritualer. 

Et andet eksempel er hans undersøgelse af forhistorisk mælkekoagulering med planteagenter i indoeuropæisk sammenhæng, hvor han selv udførte et succesfuldt eksperiment med at bruge brændenælder som osteløbe.

Dertil kommer også hans undersøgelse af germanske kontakter i forhistorien gennem forhistoriske låneord, arkæologi og genetik for at finde ud af hvornår vi kan etablere en førurgermansk tilstedeværelse i Skandinavien. 

Mikkel Nørtoft er desuden tilknyttet Center for Tekstilforskning (CTR) på Saxo, KU som gæsteforsker, hvor han er med i styregruppen ”The CTR Makerspace for Textile Heritage”. Hans primære bidrag er at udvide kendskabet hos forskerne til hvordan man bruger digital kartografisk software til hurtgere og bedre at udarbejde sine egne kort, samt en kortlægning af arkæologiske tekstiler på et interaktivt onlinekort. 

ID: 182566493