Laurs Randbøll Leth

Laurs Randbøll Leth

Ingen titel

Jeg påbegyndte mit Ph.D.-projekt på Københavns Universitet i 2016. Formålet med mit projekt er at beskrive og forklare bobledannelse på finansielle markeder ved brug af mikrostrukturmodeller (asymmetrisk information, Bayesianske læringsmodeller, hordeadfærd etc.). Min Ph.D. er tilknyttet Center for Information og boblestudier (CIBS), Københavns Universitet, og jeg er vejledt af Professor Peter Norman Sørensen, Økonomisk Institut, og bivejleder af Professor og centerleder Vincent Hendricks.

Primære forskningsområder

 • Matematisk finansiering
 • Microstructure modelling
 • Asymmetriske informationsmodeller
 • High frequency trading

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har været undervisningsassistent på Institut for Matematiske Fag (IMF) i følgende kurser

 • Introduction to Economics (ØkIntro)
 • Introduction to National Economy (MakØk1)
 • Statistics 1 (Stat1)
 • Statistics 2 (Stat2)
 • Stochastic Processes (Stok)
 • Measure and Integrals (MI)
 • Advanced Probability 2 (VidSand2)
 • Microeconomics 2: Market Imperfections (MikØk2)

Aktuel forskning

 • Microstructure modelling
 • Herding and information-based trading
 • Betting and high frequency

ID: 135859254