Benjamin Ask Popp-Madsen

Benjamin Ask Popp-Madsen

  Medlem af:

  • Politisk Teori

  Primære forsknings- og interesseområder

  Politisk teori og politisk intellektuel historie, især demokratiteori, demokratiets idéhistorie, folkelige bevægelser og nye former for politisk deltagelse, revolutionernes teori og historie, selvstyrets og selvorganiseringens politiske teori og spørgsmål om suverænitet, stat og den konstituerende magt. Jeg har i særlig grad specialiseret mig i arbejderrådenes historie og teori, i rådsdemokrati og i politiske tænkere som Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis og Claude Lefort.

   

  Ph.d.-projekt

  Mit Ph.d.-projekt (afsluttet foråret 2018) analyserede forskellige historiske forsøg på at etablere alternative, selvstyrende politiske fællesskaber ved siden af statens etablerede institutioner og repræsentative kanaler samt de teoretiske og politiske kampe om fortolkningen af sådanne alternative politiske institutioner og praksisser. Konkret omhandlede mit Ph.d.-projekt den rådsdemokratiske bevægelse i mellemkrigstidens Europa samt teorierne om rådsdemokrati i den politiske tænkning i det 20. århundrede, særligt hos Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis og Claude Lefort.

  Min vejleder var Christian F. Rostbøll.

   

  Post.Doc.-projekt

  Jeg er ansat som Post.Doc. i COMPROMISE - Democratic Ideals and Real Politics (http://pt.polsci.ku.dk/compromise/) under ledelse af Christian F. Rostbøll og Anders Berg-Sørensen

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Undervisning

  Jeg har tidligere undervist flere gange i faget Politisk teori og idéhistorie på bacheloruddannelsen. I forårssemesteret 2015 underviste jeg i kandidatfaget Radikalt demokrati og revolutionens politiske teori. Jeg har undervist i sommerskolen Participatory and Post-national Democracy i sommeren 2015 og 2015 samt undervist i kandidatfaget Democratic Challenged med Lars Tønder i foråret 2016.

  Vejledning

  Jeg vejleder gerne bacheloropgaver og specialer indenfor politisk teori, særligt omhandlende demokratiteori, politiske deltagelse, repræsentation, den konstituerende magt, oprør, revolution, politisk idéhistorie, revolutionær politisk teori og praksis og Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis og Claude Lefort. 

  ID: 21681129