Find en forsker – Københavns Universitet

Anne Sofie Jakobsen

Anne Sofie Jakobsen

akademisk medarbejder

Projekttitel: An investigation of Danish academic vocabulary
Projektstart: 1. september 2015
Vejleder: Birgit Henriksen

Mit ph.d.-projekt undersøger akademisk ordforråd i dansk akademisk skriftsprog. Akademiske ord er de ord og fraser som forekommer hyppigt i mange forskellige akademiske fagområder, og som sådan adskiller de sig både fra fagspecifikke ord og fra det almene ordforråd. Akademisk ordforråd er vigtigt at beherske for at kunne forstå og producere akademisk sprog. Formålet med projektet er via kvantitative og korpuslingvistiske metoder at identificere og beskrive et akademisk ordforråd i dansk. En sådan beskrivelse kan bidrage til udviklingen af pædagogiske redskaber til brug i tilegnelsen af de nødvendige akademisk sprogkompetencer for både første-, andet- og fremmedsprogsbrugere af dansk.

 

Jeg har undervist følgende kurser:

Introduction to Foreign Language Pedagogy and Acquisition (Engelskuddannelsen, kandidatniveau)

Academic Language Use in the L1 and the L2 with a Focus on Vocabulary - sammen med Sanne Larsen (Engelskuddannelsen, kandidatniveau)

ID: 32693153