Med dette projekt bliver Danmark det første land i verden, der kortlægger sin historie ud fra evolutionære, demografiske og sundheds vinkler − fra de tidligste bosættere til vore moderne tider. Der vil blive analyseret dna og proteiner udvundet fra danske samlinger af skeletter fra den ældre stenalder (5000-3000 f.Kr.), for at vi – forhåbentlig – kan lære mere om den danske kulturarv.

Projektleder er professor Eske Willerslev, leder af Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum.

Projektet vil

1. Profilere Danmark som det første land i verden der kortlægger sine evolutionære-, demografiske- og sundhedsmæssige historier fra de tidligste bosættere til moderne tider. Dette skal ske ved hjælp af state-of-the-art molekylære metoder

2. Fortolke resultaterne i forhold til tidligere miljøændringer og arkæologiske og kulturelle historiske optegnelser

3. Bruge resultaterne til at forstå baggrunden for den aktuelle genetiske sammensætning og helbredstilstand af den danske befolkning

4. Undersøge opfattelsen af hvordan molekylære arbejdsmetoder, der bruger moderne og gammelt materiale fra mennesker, afspejles i dansk ret, og tage fat på de udfordringer, som disse metoder pålægger den enkeltes ret til anonymitet

5. Undersøge virkningen, som viden om vores genomhistorie kan have på danskernes personlige og kollektive selvforståelse. Vi tager udgangspunkt i fem perioder af markant udvikling, som er bedømt ud fra et arkæologisk og kulturelt perspektiv (der i øjeblikket definerer de fleste danske og europæiske menneskers historier). Disse resultater peger tilbage på det arkæologiske udgangspunkt og vil kaste nyt lys over nogle af de grundlæggende hypoteser.

Det første i verden

Projektet vil sandsynligvis føje nye synspunkter til danske og europæiske debatter om arv og nationale tilhørsforhold ved at genadressere, hvornår og hvorfra vores forfædre kom. Samtidig vil resultaterne gøre Danmark til det første land, som forstår sin genetiske sygdomsrisiko og egnethed overfor lægemidler (personlig genomforskning) ud fra historiske/evolutionære perspektiver.

Data vil give os forståelse af, hvornår og eventuelt hvorfor nuværende meget almindelige genetiske sygdomme som hæmokromatose og cystisk fibrose, samt øget HIV resistens, blev hyppigere i Danmark.

Samarbejde på tværs af fag

Hvad der er nok så vigtigt, så udgør projektet en enestående mulighed for at vise, at de naturvidenskabelige metoder har en plads indenfor områder, der traditionelt domineres af de humanistiske fag – og omvendt. Ved at kombinere naturvidenskabelige metoder kan ny og unik information produceres. Ved at analysere de naturvidenskabelige resultater fra et sundheds- eller humanistisk fagperspektiv kan der stilles nye spørgsmål til videnskabelige undersøgelser, og omfanget af konsekvenserne af de videnskabelige resultater for vores kulturelle og historiske forståelse og identitet kan udforskes yderligere.

Endelig vil infrastruktur og uddannelsesplan i kombination med projektet gøre Københavns Universitet til det eneste sted i verden, der skaber en virkelig tværfaglig national enhed, der fokuserer på de genetiske, proteomiske, epigenetiske, arkæologiske, juridiske og filosofiske aspekter af menneskets demografi og sundhed .

Dette vil skabe grobund for intense samtaler på tværs af faggrænser og dermed nære større innovative tilgange fra forskellige fagområder, som ofte er lidt isolerede. Derudover vil det give Københavns Universitet føringen i fremtidige nationale, europæiske og internationale genom-projekter og samtidig udforske fremtidens større anlægsarbejder i Danmark, hvor der er en lovmæssig forpligtelse til at øremærke midler til arkæologiske undersøgelser, der også omfatter naturvidenskabelige metoder.

Hovedansøger

Prof. Eske Willerslev , Statens Naturhistoriske Museum Danmark ( NHMD ) , Center for Geogenetik

Øvrige medansøgere

Dr. Anders Albrechtsen ( SCIENCE ) , biologi

Dr. Morten Allentoft ( SCIENCE ) , Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Dr. Enrico Cappellini ( SCIENCE ) , Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Prof. M. Thomas P. Gilbert ( SCIENCE ) , Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Prof. Mette Hartlev , Center for Retlige Studier i Velfærd og EU Market Integration

Prof. Lars Juhl Jensen ( SUND ) , Center for Protein Research

Prof. Christian Kapel ( SCIENCE , tidligere LIFE) , Plant & Environmental Sciences

Prof. Kurt H. Kjær ( SCIENCE ) , Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Prof. Anders Krogh ( SCIENCE ) , biologi

Prof. Niels Lynnerup ( SUND ) , Forensics

Dr. Anna- Sapfo Malaspinas ( SCIENCE ) , Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Dir. Morten Meldgaard ( SCIENCE ) , Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Prof. Niels Morling ( SUND ) , Forensics

Prof. Børge G. Nordestgaard ( SUND ) , Clinical Sciences

Prof. Jesper Velgaard Olsen ( SUND ) , Center for Protein Research

Assoc. Prof. Ludovic Orlando ( SCIENCE ) , Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Prof. Klavs Randsborg ( HUM ) Arkæologi

Dr. Morten Rasmussen ( SCIENCE ) , Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Prof. Rasmus Nielsen ( SCIENCE ) , biologi

Prof. Carsten Wiuf ( SCIENCE ) , Matematiske Fag

Prof. Dan Zahavi ( HUM ) , Center