Klima og bæredygtighed – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forskning > Styrkeområder > Tværgående styrkeområder > Klima og bæredygtighed

Den samfundsmæssige udfordring

Behovet for klodens ressourcer stiger i takt med befolkningstallet og behovet for at sikre varig adgang til energi, fødevarer og vand er ikke kun stigende, men oven i købet påtrængende. Hvis man kobler et accelererende forbrugsmønster sammen med klimaændringer og knaphed af ressourcer samt uoprettelige skader på økosystemer, så kan det føre til samfundsmæssige uligheder og alvorlige potentielle, sikkerhedspolitiske konflikter.

Det er ikke alene en teknologisk udfordring. Omstilling til en bæredygtig udnyttelse afhænger også af lovgivning, samfundsmæssig nytænkning, kulturel kreativitet og økonomiske kræfter. Således involverer den både borgere, erhvervsliv og beslutningstagere. Københavns Universitet har fokus på helhedsorienterede løsninger inden for klima og bæredygtighed. Og ved at samtænke topforskning i blandt andet atmosfære-, klima- og økosystemer, arktisk kultur og global sikkerhedspolitik, så arbejder KU på at skabe løsninger. 

Væsentlige forskningsresultater

Forskningsmæssige aktører

Forskning i klima og bæredygtighed er tæt forbundne og den tværvidenskabelige forskning omfatter blandt andet geofysik, havbiologi, plantebiologi, økonomi, jura, antropologi. Forskning i bæredygtighed koordineres bl.a. i ’Sustainability Science Center’. Mens den tværdisciplinære forskningsgruppe Den menneskelige faktor i klimaforandringsprocesser er et humanvidenskabeligt bidrag til forskningen i klimaforandringer. Desuden findes projektet CCAR på Kemisk Institut. CCAR undersøger de atmosfæriske miljøpåvirkninger at kemiske stoffer. CCAR udvikler løsninger på luftforureningsproblemer indendørs, udendørs og i
industrien.