Marlene Wind – Københavns Universitet

Forside
Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker > Profil

Marlene Wind

Marlene Wind

Professor

Institut for Statskundskab - fordelingssted
Øster Farimagsgade 5

Kontor: CSS 18, 2. sal, 18.2.29
Telefon: +45 353-23429
Telefon (Sekretariat): +45 353-23366
E-mail: mwi@ifs.ku.dkPrimære forskningsområder

  • Samspillet mellem ret og politik i EU
  • EU’s arkitektur og traktater – EU i flere hastigheder, de danske ’opt-outs’ etc.
  • Domstoles stigende betydning for national og international politik
  • Europæisering herunder implementeringen af EU’s regler i medlemslandene
  • Menneskerettigheder og globalisering af retten
  • Teorier om europæisk integration
  • Sammenhængen mellem forskellige demokratiopfattelser og accepten af supranational regulering
  • EU's indre marked og den frie bevægelighed og borgerrettigheder herunder Schengen reglerne
  • EU’s immigrationspolitik og de danske forbehold
  • Den økonomiske krise og landenes reaktioner herpå

Forskning


Marlene Wind er centerleder på CEP og forsker bl.a. i EU's institutionelle ændringer og traktater herunder Danmarks EU-beslutningsprocedure samt de danske EU-forbehold. Hendes primære fokus har de seneste år været centreret omkring samspillet mellem ret og politik i EU, ligesom hun har analyseret dette sammenspil fra en mere teoretisk vinkel. Hvilke demokratityper er mere tilbøjelige til overnationale regulering, og hvordan skal arbejdsdelingen være mellem domstolene og parlament i et demokrati? Derudover har hun et særligt fokus på de nationale domstoles rolle i den europæiske integrationsproces, ligesom EU-domstolen er central for hendes forskning og har været det siden hun skrev PhD på Det Europæiske Universitet i Firenze (EUI). Endeligt har Marlene Wind forsket i arbejdskraftens frie bevægelighed særligt i forhold til statsborgerskab og implementeringen af opholdsdirektivet, det indre marked samt diskussionen omkring EU's legitimitet. Har EU et demokratisk underskud eller ligger det i virkeligheden hos medlemsstaterne? I forlængelse af denne problemstilling arbejder Marlene i øjeblikket på en international artikel sammen med Julie Hassing Nielsen, der - ved hjælp af eksperimenter – undersøger om aktører der bliver stillet overfor en konkret opgave der skal løses i fællesskab foretrækker direkte deltagelse frem for delegation og repræsentativt demokrati.

Igennem de senest 5-6 år har Marlene fokuseret på, hvordan landes forskellige former for demokrati påvirker deres villighed til at integrere og samarbejde i internationale institutioner. Hun skelner i sin forskning imellem ’flertals demokrati’, som vi kender fra Danmark og de andre nordiske lande og det 'konstitutionelle demokrati', som man for det meste finder i resten af Europa.  Ifølge Marlene er ’flertals demokratiet’ karakteriseret ved, at det parlamentariske flertal opfattes som det øverste lovgivningsmæssige organ og den mest legitime autoritet. I flertals demokratier (majoritarian democracies) er domstolskontrol stort set et ukendt fænomen, der stort set ikke praktiseres og ser man historisk på det har domstolskontrol eller ’judicial review’ som det hedder på engelsk været decideret forbudt i landenes forfatninger. I flertals demokratier er der ligeledes en høj mistro til overnationale domstole, da de jo per definition udøver domstolskontrol over den nationale lovgivning. Dette står i stærk modsætning til det ’konstitutionelle demokrati’ hvori domstolskontrol med den lovgivende magt opfattes som en forudsætning for demokrati. Helt konkret er Marlene Winds tese, at vores danske demokratiform med 'ingen over eller ved siden af Folketinget' i høj grad afviger fra den form for demokrati, som man finder i EU og i resten af Europa. Det medvirker også – siger hun – til at forklare den stærke skepsis overfor internationale domstole som er udpræget ikke bare i Danmark, men ligeledes i Sverige, Finland og til dels Storbritannien.

I 2012 modtog Marlene Wind sammen med Professor Mikael Rask Madsen (hovedansøger) og Professor Henrik Palmer Olsen desuden 42 millioner fra Danmarks Grundforskningsfond med henblik på at etablere det nye Centre of Excellence iCourts (se www.jura.ku.dk/icourts). Projektet løber over 6 år med mulighed for forlængelse. Marlene Wind leder den del af projektet som handler om den nationale politiske legitimering af internationale domstole.

Endeligt deltager Marlene Wind aktivt i den danske EU-debat og bruges ofte som EU-ekspert i forskellige medier, ligesom hun i øvrigt er klummeskribent for Politiken. Marlene Wind har modtaget en række priser og anerkendelse for sin evne til at kommunikere med den bredere offentlighed om europæisk anliggende samt hendes mod til at engagere sig i den til tider følsomme debat omhandlende national suverænitet og europæisk integration.

Marlene Wind var desuden den først modtager af den prestigefyldte Tøger Seidenfaden Pris, som hun fik overrakt d. 10. maj 2012.
  

Aktuel forskning

Sammen med Professor Miguel Maduro (EUI) og Joseph Weiler (New York University) arbejder Marlene Wind på en antologi med titel ’The Transformation of Europe: 20 years on”. Herudover er Marlene Wind med i to større forskningsprojekter på EUI (Det Europæiske Universitets Institut i Firenze). Det ene projekt handler om samarbejdet mellem de nationale domstole og EU-domstolen og ledes af Marlene Wind sammen med bl.a. Professor Bruno de Witte og Juan Antonio Mayoral Diaz-Asensio.  Det andet projekt handler om implementering af EU’s regler i medlemslandene og ledes bl.a. af professor Hans Micklitz. Derudover arbejder Marlene Wind sammen med Silvia Adamo fra det juridiske fakultet på et projekt omhandlende den danske immigrationspolitik i europæisk belysning. Endeligt arbejder Marlene på en ny bog med titlen ’The Rule of law or the rule of politics? Challenging political constitutionalism in Europe and beyond’.

Udvalgte publikationer