Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Hanne Petersen

Hanne Petersen

Professor

 • Forskningsområdet, Centre for Comparative and European Constitutional Studies

Studiestræde 6, Lokale 02-2-16

1455 1455 København K

  Kommentarer til publikationsliste

  Den elektroniske publikationsliste medtager ikke publikationer før 1990 og er derfor ikke fuldstændig.

  Undervisnings- og vejledningsområder

   

  Undervisningskarriere

  Manuduktør i statsret fra 1978-1982.

  Kurser i arbejdsret og kvinderet (herunder tværfaglige kurser) i 80erne.

  Ansvarlig for Folkeuniversitetets juridiske grundkurser 1983-1993.

  Kurser i Ret & Etik i 90erne sammen med Henrik Zahle og Linda Nielsen .

  1995-99 undervisning i Hjemmestyreforhold, forvaltningsret og international ret ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet,.

  2000-2006 undervisning som gæsteprofessor ved Ilisimatusardik.

  2003-2010 deltagelse i et årligt ph.d. kursus i Komparativ ret & Retskultur, udbudt i samarbejde imellem Lunds & Københavns Universiteter.

  1999-2002 fagleder for undervisningen i Retslære ved KU.

  Medvirket ved udvikling af et Øresundskursus i Ret & Religion, og i perioden 2000-2010 udvikling af en række kursusfag med temaer vedr. oprindelige folks retsforhold, religion og fra 2007 især også retskultur.

  Udover erfaring med undervisning i Grønland også erfaring med undervisning i internationale og interkulturelle sammenhænge.  

   

  Kursusfag og undervisning i perioden 2000-2014:

  Gender & Legal Culture, efterår 2010 & 2013

  Familie- og Arveret, forår 2013 og 2014

  Juridisk metode og retsfilosofi, efterår 2012

  Introduction to Islamic Law, forår 2009 (i samarbejde med ph.d. Rubya Mehdi)

  Law and Morality,  foråret 2008

  Legal pluralism and legal culture - local and global perspectives,  efteråret 2007, 2008 og forår 2010 & 2011

  Law and religion. Fragments and Crisis,  efteråret 2007 (tværfagligt Øresundskursus)

  "Law and Religion. Text and Context" efterår 2005, (Deltagelse i forberedelse af og undervisning på tværfagligt, transnationalt Øresundskursus afholdt i efteråret 2005 i København og Lund, gentaget i revideret form i efteråret 2007)

  The Legal situation of Indigenous Peoples in a Comparative Perspective,  København forår 2005

  Grønlandske retsforhold i globalt retssociologisk perspektiv, Ilisi­matusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk, september og oktober 04

  Modern Legal Myths and other Indigenous Myths, foråret 2004, KU

  Traditioner og myter - retssociologiske sammenligninger og perspektiver, foråret 2003, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

  Global Perspectives on Gendered Law, efteråret 2001

  The Legal Situation of Indigenous Peoples in a Comparative Perspective, foråret 2000

   

   

  Interesseområder

  Jeg har siden starten af min forskningskarriere interesseret mig for en kombination af empiriske og teoretiske forhold - til de sidste hører retspluralisme, retlig polycentri og retskultur. Til de første hører kvinder og køn, arbejdsret, oprindelige folks retsforhold, religion og religiøse normer og bæredygtighed. Alle disse områder har lokale, europæiske og globale aspekter.

  Mit bidrag til en udvikling af en - i vidt omfang tværfaglig - samtidsforståelse af ret og til retskulturelle studier går tilbage til mine ti år som hovedredaktør for Retfærd (1983-93) samtidig med arbejdet på min afhandling om "Informel ret på kvindearbejdspladser. En teoretisk og empirisk analyse"(1991). Min deltagelse i et SSF-financieret projektsamarbejde om "Retlig polycentri" (1990-93) havde fokus på udfordringer af forestillingerne om retlig (national) enhed, og førte videre til en mere europæisk og international orientering igennem et års ophold ved EUI som Jean Monnet Scholar (1993-94) og samarbejde i 90erne med Women and Law in Southern Africa - et regionalt forskningssamarbejde imellem 6 lande. Dette samarbejde og den efterfølgende periode som professor i retsvidenskab og retssociologi ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet (1995-99) gav mulighed for praktiske erfaringer med retspluralisme - bl.a. udmøntet i bogen "Retspluralisme i praksis - grønlandske inspirationer" (2006). Fra 2000-2006 arbejdede jeg fortsat med Grønland som professor i Grønlandsk retssociologi ved Det Juridiske Fakultet, KU bl.a. med fokus på globalisering. I samme periode deltog jeg i et tværfagligt EU-forskningsprojekt om "Gender Relations in Europe at the Turn of the Millennium. Women as Subjects in Migration and Marriage" (2001-2004), og i den efterfølgende periode i et nordisk forskningsprojekt "Nordic legal Maps in Transition" (2005-2008). Muligheden for at sætte fokus på ikke-statslige normer og deres stigende betydning for fællesskaber på forskellige niveauer i verdenssamfundet har haft central betydning for min deltagelse i det tværfaglige samarbejde om Religion i det 21. århundrede, først i regi af KU's satsningsområde (2003-2007) og senere som deltager i et EU-forskningsprojekt under det 7. rammeprogram med 13 partnere fra 10 lande - RELIGARE Religious Diversity and Secular Models in Europe - Innovative Approaches to Law and Policy (2010-2013). Disse forskningsprojekter og fra 2008 etableringen af Center for Retskulturelle Studier, har kredset om og understreget ændringer både af det nordiske og det europæiske juridiske landskab og af disse landskabers retskultur. Fra 2008 har jeg i stigende grad været involveret i projekter i Mellemøsten i samarbejde med Ålborg Universitet og KVINFO (som del af Det Arabiske Initiativ), og jeg har deltaget i en række konferencer og ph.d. kurser (i Libanon, Marokko, Egypten og Jordan). Siden 2009 har jeg endvidere været involveret i projekter og kurser vedrørende køns-, juridisk og retskulturel forskning i forhold til Kina i samarbejde med kønskoordinationen ved Københavns Universitet.

   

  Primære forskningsområder

  Siden 2013 har jeg været fuldt medlem af Centre for Comparative and European Constitutional Studies. Jeg forventer i de kommende år at komme til at beskæftige mig mere med europæiske, asiatiske og igen også med arktiske retskulturer og med de udfordringer, der følger for disse retskulturer af globale sociale og klimamæssige forandringer, ligesom jeg forventer fortsat at have en tilknytning til kønsforskning og tværfaglig forskning.

  Min forskning har siden 2008 fokuseret på retskultur og retspluralisme - og i perioden 2008-2013 særligt på ændringer af retskulturer som følge af tre processer:

  1) ændringer af forholdet imellem kønnene i den senmoderne verden, herunder kvinders stigende andel af den juridiske profession alle steder i verden (incl. fx. i Mellemøsten). 2)  udfordringer af moderne vestlig opfattelse, hvor en statsorienteret og formelt sekulær retskultur har stået særlig stærkt i Europa, og hvor diskussionen om Islam har været det mest markante udtryk for denne udfordring, 3) udfordringer af moderne vestlig retskultur som følge af klimaforandringer og bæredygtighedskrav. 

  Herudover har jeg beskæftiget mig med diskussionen om udvikling af metoder til gennemførelse af retskulturelle studier.

   

   

  Kort præsentation

  Publikationer under udgivelse:

  Multiple Masculinities. Legal Cultures and Contemporary Conditions. In Heide Wunder & Grethe Jacobsen (eds.) East meets West: A Gendered view of Legal Tradition. CEU Press, Budapest, 2014

  Sociology of Law at ’the Edge of Empires and Eras‘ – Reflections on Lawyers and Living Law 65 Years after the Legal Expedition to Greenland. In Knut Papendorf, et al. (eds.), "Eugen Ehrlich's Sociology of Law: its contemporary importance for current Nordic and International Discussions"
  (working title)

   

  Udvalgte publikationer

  1. Udgivet
  2. Udgivet

   Women, Secular and Religious Laws and Traditions: Gendered Secularization, Gendering Shari'a

   Petersen, H. 2010 Shari'a As Discourse: Legal Traditions and the Encounter with Europe. Nielsen, J. S. & Christoffersen, L. (red.). Ashgate, s. 77-87 11 s.

   Publikation: Forskning - fagfællebedømtBidrag til bog/antologi

  3. Udgivet

   Believing in Norway, Beliefs in Norway: A "Humanitarian Great Power" under Globalization

   Modéer, K. Å. & Petersen, H. 2009 Oslo: University of Oslo. 59 s. (Report; Nr. 3, 2009).

   Publikation: ForskningRapport

  4. Udgivet

   Gender and environmental law and justice: thoughts on sustainable masculinities

   Petersen, H. 2009 Environmental Law and Justice in Context. Ebbesson, J. & Okowa, P. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 98-113 16 s.

   Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

  5. Udgivet

   Law and Religion in Multicultural Societies

   Mehdi, R. (red.), Petersen, H. (red.), Sand, E. R. (red.) & Woodman, G. R. (red.) 2008 1 udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 246 s.

   Publikation: ForskningAntologi

  6. Udgivet

   Legal Cultures on the Move

   Petersen, H. 2008 I : Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 31, 4/123, s. 3-22 11 s.

   Publikation: Forskning - fagfællebedømtTidsskriftartikel

  7. Udgivet

   Paradoxes of European Legal Integration

   Petersen, H. (red.), Kjær, A. L. (red.), Krunke, H. (red.) & Madsen, M. R. (red.) 2008 Aldershot: Ashgate. 341 s.

   Publikation: Forskning - fagfællebedømtAntologi

  8. Udgivet

   Transformations of Legal Subjectivity in Europe: From the Subjection of Women to Privileged Subjects

   Petersen, H. 2007 Women Migrants from East to West: Gender, Mobility and Belonging in Contemporary Europe. Passerini, L., Lyon, D., Capussotti, E. & Laliotou, I. (red.). New York: Berghahn Books, s. 68-83 16 s.

   Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

  9. Udgivet

   Retspluralisme i praksis - grønlandske inspirationer

   Petersen, H. 2006 Danmark: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet.

   Publikation: ForskningBog

  10. Udgivet

   Legal polycentricity. Consequences of pluralism in law

   Petersen, H. 1995 Aldershot, England: Ashgate.

   Publikation: ForskningBog

  11. Udgivet

   Informel ret på kvindearbejdspladser. En retsteoretisk og empirisk analyse

   Petersen, H. 1991 København: Akademisk Forlag. 452 s.

   Publikation: Forskning - fagfællebedømtBog

  ID: 5609

  97321