Prisopgaver – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forskning > Priser og udmærkelser > Prisopgaver

Prisopgaver

Universitetet belønner hvert år de bedste prisopgavebesvarelser med guld- eller sølvmedaljer.

Promoveringen af medaljetagerne sker ved universitetets årsfest. Medaljerne, der overrækkes ved promoveringen, bærer på aversen en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften "INGENIO ET STUDIO PATRIA" omgivet af en laurbærkrans.

Den forfatter, som belønnes med guld- eller sølvmedalje, modtager tillige henholdsvis 5.000 og 2.500 kr. samt et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond.

Prisopgaver for 2016
Vejledning og regler
Kontakt
Tildelte medaljer 2015
Tidligere prisopgaver

Prisopgaver for 2016

Ved årsfesten den 20. november 2015 udskrev universitetet prisopgaver for 2016.
Se de aktuelle stillede prisopgaver (2016)

Vejledning og regler

Afleveringsfrister
   

Prisopgaver 2016
Udskrevet ved årsfesten den 20. november 2015:
Besvarelserne skal indleveres til dekan-/ledelsessekretariatet på det pågældende fakultet senest
mandag den 16. januar 2017 klokken 12.00.
Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2017.

Prisopgaver 2015
Udskrevet ved årsfesten den 21. november 2014:
Fristen for indlevering var
fredag den 15. januar 2016 klokken 12.00.
Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2016.

Regler

Universitetets hjemmel til at udskrive prisopgaver findes i Videnskabsministeriets bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser af 24. juni 2012, hvori der blandt andet står:

§ 25. Universitetet kan fastsætte regler om udskrivning og konvertering af prisopgaver.

Stk.2. Universitetet kan for den enkelte uddannelse fastsætte, at en prisopgave kan konverteres til et speciale. En prisopgave, der har fået guldmedalje, konverteres til karakteren 12.

Universitetets udfyldende bestemmelser findes i Københavns Universitets regler om prisopgaver (pdf).

Kontakt

Spørgsmål til specifikke opgaver

Hvis du for eksempel har spørgsmål til opgaver, hvor der ikke er anført en særlig vejleder, eller til hvor på fakultetet du skal aflevere din prisopgave, kan du kontakte følgende på de respektive fakulteter:

Du kan også kontakte dekan-/ledelsessekretariatet på dit fakultet:
Fakulteternes adresser

Spørgsmål til regler for prisopgaver

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på i reglerne, kan du kontakte:

Helle Birch Schmidt
Specialkonsulent
Uddannelsesstrategisk Sekretariat
Uddannelsesservice
E-mail: hbm@adm.ku.dk
Tlf: 35 32 29 01

Tildelte medaljer 2015

I alt ni studerende modtog ved årsfesten den 20. november 2015 en medalje for besvarelse af prisopgaver, heraf syv guldmedaljer og to sølvmedaljer.

Guldmedaljer

 • Frederik Bitz Møller: 
  "En gordisk knude? - Kriseskabte krydspres i kommunal institutionsledelse"
  "A Gordian Knot? - Cross-Pressure in first-line management in a time of crisis"

 • Andreas Højbjerg Nielsen: 
  "En gordisk knude? - Kriseskabte krydspres i kommunal institutionsledelse"
  "A Gordian Knot? - Cross-Pressure in first-line management in a time of crisis"

 • Raja Majid Afzal: 
  "The impact of consanguinity on the frequency of congenital anomalies"

 • Louisa Jane Holt: 
  "Folkepsykologiens epistemiske status og dens forhold til videnskabelig psykologi og kognitionsvidenskab. Refleksioner over repræsentationer og deres rolle"
  "The Epistemic Status of Folk Psychology and its Relationship to Scientific Psychology and Cognitive Science: A Reflection on Representations and their Role"

 • Peter Poulsen Jacobsen:
  "Unaturlig narratologi - En præsentation og diskussion af de væsentligste tendenser inden for de sidste fem års narratologi"
  "Unnatural narratology - A presentation and discussion of the most significant trends within the last five years of narratology"

 • Kristoffer Maribo Engell Larsen: 
  "Afrodite i den tidlige græske epik"
  "Aphrodite in Early Greek Epic"

 • Tobias Mosbæk Søborg: 
  "Den hittitiske ḫi-konjugations oprindelse – En komparativ undersøgelse af det ur-indoeuropæiske verbalsystem og den anatoliske sproggrens kladistiske position"
  "The origins of the Hittite ḫi-conjugation – A comparative study of the Proto-Indo-European verbal system and the cladistic position of Anatolian"

Sølvmedaljer

 • Anna Gundlund Lorentzen: 
  "Occurrence of selected diseases with a probable autosomal recessive origin in offspring of immigrants in Denmark – a register-based study - An attempt to address the role of consanguinity in ethnic disparities in early child health"

 • Jannik Skadhauge Sano: 
  "Offentlighedens adgang til dokumenter vedrørende politiske beslutningsprocesser. Komparative studier i offentlighedsprincippet og begrebet demokrati"
  "Public access to documents relating to policy-making processes. Comparative studies in the right to information and the concept of democracy"

Tidligere prisopgaver

Belønnede prisopgaver gøres tilgængelige for offentligheden efter nærmere aftale med Københavns Universitetsbibliotek. Ikke belønnede prisopgaver arkiveres af de pågældende fakulteter og kan ikke læses.

Oplysninger om tildelinger har siden 1849 kunnet læses i universitetets årbog, der udkom til og med årbog 2006.

Københavns Universitet har på universitetsbiblioteket deponeret en samling opgavebesvarelser, som er blevet belønnet med guld- eller sølvmedalje fra 1920 til i dag. Den bliver suppleret med nye besvarelser, men er ikke komplet. Opgaverne kan som udgangspunkt læses, men visse af de ældre manuskripters tilstand gør, at de kun er tilgængelige til læsning på læsesal.

Se prisopgaver siden 1920 på Københavns Universitet på universitetsbibliotekets hjemmeside.