Institutter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forskning > Institutter

Institutter

Her finder du en oversigt over alle institutter ved Københavns Universitet
(fordelt på fakulteter). Centre og skoler er ikke medtaget her.
Se i stedet oversigt over forskningscentre og skoler.

Det Humanistiske Fakultet

Til toppen 

Det Juridiske Fakultet 

Fakultetet er organiseret som et enhedsfakultet uden institutter. Afdelinger og centre hører direkte under fakultetet. Der henvises til http://jura.ku.dk/centre_enheder/.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Til toppen 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Til toppen 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Til toppen 

Det Teologiske Fakultet

Fakultetet er organiseret som et enhedsfakultet uden institutter og med afdelinger direkte under fakultetet.


InstitutterTil toppen

Institutterne er arbejdsplads for langt de fleste på universitetet, og det er her forskere og studerende har deres daglige gang.

Der er en del variation hvad angår struktur og opgavefordeling på institutniveau, men hvert institut dækker et eller flere forskningsområder og leverer undervisere til universitetets uddannelser.

De fleste institutter danner ramme om flere forskellige uddannelser. Enkelte steder er uddannelserne dog forankret på fakultetsniveauet, og de enkelte institutter bidrager med undervisning til forskellige dele af den samlede uddannelse.

To fakulteter - det teologiske og det juridiske - er såkaldte "enhedsfakulteter". Det vil sige, at de ikke er opdelt i institutter, men at fakultetet så at sige udgør et samlet institut. 

I de senere år har universitetet besluttet at sammenlægge en del institutter. Det betyder, at mange institutter i dag har valgt at oprette afdelinger, der inden for det samlede institut udgør rammen om forskning og undervisning.

Centre, projekter og forskningsenheder

Ud over fakulteter og institutter huser universitetet også en række centre, tværgående projekter og andre enheder, der typisk arbejder målrettet med forskning inden for specifikke emneområder eller løser helt særlige udviklingsopgaver. Mange af disse særlige enheder er finansieret af eller drives i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder eller private virksomheder og fonde.