Find en forsker – Københavns Universitet

Peter Birch Sørensen

Peter Birch Sørensen

Professor

Forskning

Jeg forsker først og fremmest inden for området Offentlig Økonomi, herunder især skatteøkonomi og skattepolitik og indretningen af det sociale sikringssystem. Derudover interesserer jeg mig for makroøkonomiske problemstillinger vedrørende økonomisk vækst og konjunkturbevægelser, ligesom jeg interesserer mig for problemstillinger inden for miljø-, ressource- og klimaøkonomi, herunder spørgsmålet om en miljømæssigt bæredygtig økonomisk udvikling.

Undervisning

Jeg har i tidens løb undervist i bl.a. makroøkonomi og skattepolitik, men underviser for tiden i miljø-, ressource- og klimaøkonomi. Temaerne i min undervisning er bl.a. bæredygtig udvikling, beregning af et grønt nationalprodukt, værdisætning af miljøgoder, valg af instrumenter i miljøpolitikken, grøn skattereform, optimal udvinding af udtømmelige og fornybare naturressourcer samt klimaøkonomi og optimal klimapolitik.

ID: 8122