Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Klaus Martiny

Klaus Martiny

Klinisk forskningslektor

  • Institut for Klinisk Medicin

    Region Hovedstadens Psykiatri, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

    Telefon: +45 38 64 71 02

Hoved interessen er klinisk interventions forskning indenfor det affektive område med hovedvægt på undersøgelse af non-farmakologiske metoder til øgning af virkningen af antidepressive lægemidler (augmentation strategies).

Poster
Præsident for Society for Light Treatment and Biological Rhythms 2014-2016

Primære forskningsområder

Det overordnede videnskabelige mål er at finde og undersøge effekten af nye behandlingsmetoder som øger effekten af anden antidepressive behandling i randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelser. Tidligere er undersøgt effekten af søvndeprivation, pindolol, svage elektromagnetiske felter (PEMF), lysterapi og motion. Tidligere forskning har haft vægt på relationen mellem det døgnrytme-stabiliserende system (circadiane system) og søvn.

Aktuel forskning

Aktuelt undersøges: (1)effekten af elektronisk selvmonitorering ved depression som metode til påvirkning af døgnrytme og sundhedsfremmende adfærd i forbindelse med udskrivelse fra psykiatriske sengeafdeling hos patienter med depression (SAFE I og SAFE II studierne), (2) muligheden for anvendelse af elektrisk øre-vagusstimulation som supplement til antidepressiv behandling, (3) den neurofysiologiske baggrund for døgnvariation af depressive symptomer og (4) effekten af kunstbelysning i psykiatriske døgnafdelinger på graden af bedring af depression og medicinforbrug.

ID: 917965