Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Karina Kosiara-Pedersen

Karina Kosiara-Pedersen

Lektor

Aktuel forskning

Moderne partimedlemskab (MOPA) 
Partimedlemskab og dermed også partiernes rolle i demokratiet er under forandring. Antallet af partimedlemmer og deres aktivitet er generelt i forfald, men vi oplever alligevel f.eks. en stabil vækst i antallet af medlemmer hos Dansk Folkeparti, Ny Alliances storhed og fald, de Radikales Radicool periode omkring 2005-valget og SFs fremgang omkring 2007. Hvordan forklares partimedlemskab - og hvilke konsekvenser har det for det danske demokrati? Teoretisk udvikler projektet en ny model for partimedlemskab baseret på en kombination af klassiske teorier om politisk deltagelse (individuelle niveau) og partiorganisationsteori (organisatoriske niveau), fordi sidstnævnte er nødvendigt for at forklare og forstå karakteren og konsekvenserne af partimedlemskab anno 2010. Projektet er del af et internationalt, komparativt projekt, der sammenligner europæiske partimedlemmer i 2009-2011. Projektet er finansieret af FSE 2010-2013. For mere information, se http://www.cvap.polsci.ku.dk/partimedlemskab/.

Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC)
Jeg deltager i OPEC, et projekt under ledelse af Kasper M. Hansen, der undersøger hvilken effekt valgkampagner har på vælgerne. De politiske partier brugte i folketingsvalgkampen i 2005 30 pct. mere end i 2001, og dermed nåede det samlede beløb op på 100.000.000 kr. Flere og flere ressourcer anvendes på politiske kampagner. Men vi ved ikke, hvorvidt - og i givet fald hvilken - effekt kampagnerne har på vælgerne.  Gennem et omfangsrigt panel af vælgere (n=10.000) følges udviklingen i løbet af den kommende folketingsvalgkamp, og der foretages eksperimenter. Den teoretiske ambition med projektet er at udvikle de dominerende amerikanske modeller for kampagneeffekter og tilpasse dem et flerpartisystem som det danske, hvor f.eks. TV-reklamer ikke er tilladt. For mere information, se http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgkamp/.

Members and Activists of Political Parties (MAPP).

Jeg deltager i et internationalt forskningssamarbejde med førende partimedlemsforskere fra Europa, Israel, Canada og Australien. Formålet med samarbejdet er at udgive en bog med state-of-the-art partimedlemsforskning og at gennemføre den første komparative partimedlemsundersøgelse (i 2015). For mere information, se http://www.projectmapp.eu/.

Political Parties Data Base (PPDB).

Jeg deltager i et internationalt forskningssamarbejde med førende partiforskere fra Europa, Israel, Canada og Australien. Projektet ledes af Susan E. Scarrow, Houston, Paul Webb, Sussex, og Thomas Poguntke, Düsseldorf. Formålet med samarbejdet er at opbygge en database til brug for andre forskere og studerende, samt at udgive en bog og et antal videnskabelige artikler, hvor disse data analyses. For mere information, se http://www.politicalpartydb.com/.

Undervisnings- og vejledningsområder

Mine undervisnings- og vejledningskompetencer dækker temaerne politiske partier, partisystemer, politisk kommunikation, politisk deltagelse, politiske kampagner, valg og vælgere, valgsystemer, ny informations- og kommunikationsteknologi, dansk politik, Folketinget, politiske organisationer og bevægelser, New Zealands politiske system mv.

Jeg har siden 2010 været fagkoordinator for PG, og jeg underviser i PG om efteråret.

Mangler du ideer til specialet, så se her:

Der er i OPEC projektet indsamlet en masse data - kom og hør, hvilke mange temaer, der kan skrives om, f.eks.: Masser af penge, masser af succes. Er penge afgørende for partiernes valgresultater? eller Er danske valgkampagner moderne - eller postmoderne?

Du kan også undersøge udviklingen over tid f.eks. i partiernes valgplakater, annoncer, præsentationsprogrammer eller valgpjecer. Du kan f.eks. undersøge, om der er forskel mellem partierne (og over tid) i tonen og fokus i samt omfanget af partiernes avisannoncer.

Lars Bille konstaterede i 1997 i Partier i forandring, at de danske partier primært var massepartier men med visse træk fra catch-all og kartel parti typerne. Er der sket nogle forandringer de sidste femten år; eller med andre ord, er de danske partier stadig massepartier? Hvilke konsekvenser har det for den måde, det danske repræsentative demokrati fungerer på? En anden analyse af de politiske partier kunne have fokus på professionalisering: Hvor professionaliserede er de danske partier, hvad er årsagerne, og hvilke konsekvenser har det for det repræsentative demokrati?

Er du interesseret i politiske partier, politisk deltagelse etc. og i at basere dit speciale på interview, så overvej en analyse af hvorfor politisk engagerede (unge) ikke melder sig ind i et politisk parti - eller hvorfor de gør det.

Er du interesseret i den lille forskel? Hvis ja, så overvej at undersøge, om mandlige og kvindelige kandidater (til kommunal- eller folketingsvalg) behandles ensartet eller forskelligt af medierne. Eller om de oplever ensartede barrierer og muligheder i deres politiske karrierer.

Ny Alliances storhed og fald - hvordan og hvorfor?

Politikere i ikke-politiske medier: Hvorfor vil dameblade, underholdningsprogrammer mv. have politikere med? Hvorfor stiller de op? Og hvilken betydning har det for politikerne, vælgerne og demokratiet?

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet
 2. Udgivet

  Gender differences in Assessments of Party Leaders

  Kosiara-Pedersen, K. & Hansen, K. M. jan. 2015 I : Scandinavian Political Studies. 38, 1, s. 26-48 23 s.

  Publikation: Forskning - fagfællebedømtTidsskriftartikel

 3. Udgivet

  Party membership in Denmark: fluctuating membership figures and organizational stability

  Kosiara-Pedersen, K. 2015 Party Members and Activist. Haute, E. V. & Gauja, A. (red.). London: Routledge, Kap. 5, s. 66-83 18 s. (Routledge Research on Social and Political Elites).

  Publikation: Forskning - fagfællebedømtBidrag til bog/antologi

 4. Udgivet

  Tremors, No Earthquake: The 2015 Danish Parliamentary Election

  Kosiara-Pedersen, K. 2015 I : West European Politics. s. 870-878

  Publikation: Forskning - fagfællebedømtTidsskriftartikel

 5. Udgivet

  Cyber-campaigning in Denmark: Application and effects of candidate campaigning

  Hansen, K. M. & Kosiara-Pedersen, K. 25 feb. 2014 I : Journal of Information Technology and Politics. 11, 2, s. 206-219

  Publikation: Forskning - fagfællebedømtTidsskriftartikel

 6. Udgivet

  Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv

  Hansen, K. M. (red.) & Kosiara-Pedersen, K. (red.) 8 apr. 2014 1 udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 436 s. (Studier i dansk politik; Nr. 3).

  Publikation: Forskning - fagfællebedømtAntologi

 7. Udgivet

  The Impact of Having Children on Party Member Activism

  Kosiara-Pedersen, K. 2014 I : The Copernicus Journal of Political Studies. 1, 5, s. 87-100 14 s.

  Publikation: Forskning - fagfællebedømtTidsskriftartikel

 8. Udgivet

  Partimedlemmernes deltagelse og syn på partidemokrati 2000-2012

  Kosiara-Pedersen, K. 1 sep. 2014 I : Politica. 46, 3, s. 274-295 21 s.

  Publikation: Forskning - fagfællebedømtTidsskriftartikel

 9. Udgivet

  The Impact of Party Organisational Changes on Democracy

  Pedersen, K. & Allern, E. H. 2007 I : West European Politics. 30, 1, s. 68-92

  Publikation: Forskning - fagfællebedømtTidsskriftartikel

ID: 9820