Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Søren-Peter Olesen

Søren-Peter Olesen

Professor

Forskningen i mit laboratorium fokuserer på ionkanaler og deres rolle specielt for styringen af  hjerterytmen. Jeg leder Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi, der består af ca 70 medarbejdere på Biomedicinsk Institut, KU og på Hjertecentret, RH. Denne store forskningsgruppe muliggør at vi kan arbejde på en grundlæggende forståelse af hjerterytmens regulering på såvel molekylært niveau i laboratoriet som hos patienterne i klinikken.

Udfordringen er at forstå de biologiske mekanismer, der stabiliserer hjerterytmen samt de ændringer i cellernes tilstand, der kan ligge til grund for opståen af hjerterytmeforstyrrelser, som også kaldes arytmier.

I tillæg hertil arbejder vi også i laboratoriet på udvikling af nye anti-arytmiske lægemidler på basis af denne basale viden samt på en række forskningsprojekter, der omhandler ionkanalers roller i andre fysiologiske sammenhænge.

Primære forskningsområder

  • Genetiske årsager til atrie flimren
  • Farmakologisk behandling af atrieflimren
  • Kalium kanal subtypers rolle ved reguleringen af hjertets blodforsyning
  • Kv7.1 kalium kanalen og dens rolle i insulin responset samt ved diabetes
  • Tagetting af neuronale ionkanaler
  • Molekylære interaktioner i ionkanalkomplekser

Mulige interessekonflikter

Bestyrelsesmedlem i Carlsberg Laboratoriet
Konsulent for Acesion Pharma

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser medicinere, odontologer og medtek studerende i celle biologi, fysiologi og farmakologi.

Vejleder mange medicinske bachelorstuderende. Vejleder pt. 5 Ph.d.-studerende; har tidligere vejledt 30 studerende, som har fået Ph.d.graden.

ID: 13436