Find en forsker – Københavns Universitet

Kirsten A. Jeppesen Kragh

Kirsten A. Jeppesen Kragh

Studieleder

Undervisnings- og vejledningsområder

 • fransk grammatik
 • oversættelse fransk-dansk
 • oversættelse dansk-fransk
 • modus
 • sprogforandring
 • grammatikalisering
 • sprogteori
 • sprogligt valgfag

Aktuel forskning

 • Perceptionsverber og disses komplementeringsmønstre
 • Infinitivsyntaks
 • Prædikative relativsætninger
 • Modalitetsvariation i forbindelse med perceptions- og menings-ytringsverber
 • Tempusmarkering i konjunktivformer

Interesseområder

Ud over de nævnte forsknings- og undervisningsområder:

 • forsknings- og uddannelsespolitik, med særligt henblik på fremmedsprogsfagenes situation
 • styrkelse af  fremmedsprogsfagene og deres forankring i samspillet mellem sprog, litteratur og kultur

Primære forskningsområder

 • Sprogforandring
 • Grammatikalisering
 • Fransk grammatik
 • Fransk verbalsyntaks
 • Funktionel grammatik
 • Variationslingvistik
 • Kontrastiv sprogforståelse

ID: 1227945