Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Camilla Lawaetz Wimmelmann

Camilla Lawaetz Wimmelmann

Ph.d.-studerende

Aktuel forskning

Forskning: Overvægtforebyggelsespolitik

Gennem det seneste årti har vi set mange forskellige politikker og konkrete tiltag, der har forsøgt at bremse udviklingen af overvægt i den danske befolkning. Under udviklingen af disse politiske indsatser indlejres en vis forventning til deres effekt i selve politikken. Således bliver politikker også oftest studeret ud fra de forventninger, der er indlejret i politikken. Men politiske indsatser udfoldes i en dynamisk verden, der er udgjort af skrøbelige samarbejdskonstellationer mellem aktører med forskellige agendaer, værdier, rationaler og ressourcer, der alle har betydning for politikkens praktiske udfoldelse.

 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens seneste udspil, ”Forebyggelsespakke mod overvægt” (2013) ser jeg på hvordan en konkret overvægtforebyggelsespolitik translateres og praktiseres ude i kommunerne. ”Forebyggelsespakken mod overvægt” har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge udviklingen af overvægt hos borgerne og sikre en høj kvalitet i forebyggelsesarbejdet ved at komme med anbefalinger til indsatser. Denne forebyggelsespakke er et højaktuelt eksempel på overvægtsforebyggelsespolitik, som der arbejdes med netop nu ude i kommunerne.

I mit ph.d.-projekt følger jeg forebyggelsespakken både over rum og tid ved at kombinere retrospektive indsigter i selve den officielle udformning af overvægtforebyggelsespolitikken med analyser af dens udfoldelse og modtagelse. Projektet baseres på kvalitativt materiale, der er indhentet via observationer og interviews ude i kommunerne, Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening samt dokumentanalyser.

Som tidligere nævnt involverer forebyggelsestiltag mange aktører. Hver aktør(gruppe) besidder forskellige former for viden om overvægtforebyggelsespolitikken og om den verden, den forsøger at påvirke, ligesom hver aktør(gruppe) har forskellige muligheder for at påvirke tingene. Tilsammen betyder det, at hver aktør(gruppe) interagerer med overvægtforebyggelsespolitikken på unikke måder, idet de translaterer og udfolder den afhængig af deres egen viden, erfaringer, agendaer og netværk.

Jeg har således ikke fokus på politikkens intenderede effekt – hvorvidt den nedbringer overvægten – men mere på hvordan den indgår i den kommunale forebyggelsespraksis og hvordan den anvendes på uventede måder og igangsætter nogle uventede (både gunstige og ugunstige) praksisser og effekter. Denne viden om politikkens udfoldelse er uvurderlig og bør inddrages når fremtidige forebyggelsespolitikker udvikles.

Undervisnings- og vejledningsområder

-          Organisationsanalyse

-          Kvalitativ metode

ID: 97568542