Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Søren Møller

Søren Møller

Klinisk Professor

  • Institut for Klinisk Medicin

    Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

    Telefon: +45 38 62 35 68

Professor i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin med focus på hæmodynamisk og homeostatisk patofysiologi. Ca. 210 publikationer og lærebogskapitler om hepatologiske og klinisk fysiologisk-nuklearmedicinske emner. Hovedforskningsområder er patofysiologi, metabolisme og hæmodynamik ved kronisk leversygdom og portal hypertension med fokus på organrelaterede komplikationer og salt/vand retention. Aktuelle forskningsprogrammer omfatter studier af ændringer i lungefunktion (hepatopulmonalt syndrom), betydning af bakteriel translokation og inflammation for ændringer i hjerte- og nyrefunktion, patofysiologi og epidemiologi ved cirrotisk kardiomyopati. Endvidere undersøgelse af nye biomarkørsystemer for nyreskade, inflammation og hjertefunktion samt den prognostiske betydning af disse systemer. Der pågår desuden behandlingsrelaterede protokoller vedrørende akutte hæmodynamiske og langsigtede kardielle virkninger af betablokkerbehandling samt randomiserede studier af antibiotikas virkning på nyrefunktion og splanchnisk og systemisk hæmodynamik. Herudover planlægges studier af kardielle virkninger af vasokonstriktorer (dobutamin) på hjertefunktion og volumina ved fremskreden leversygdom. Der planlægges samarbejdsprojekter mellem Rigshospitalet og Hvidovre Hospital vedrørende hæmodynamiske og humorale virkninger af levershunte (TIPS).

ID: 920356