Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Mie Bligaard Christoffersen

Mie Bligaard Christoffersen

Ekstern lektor

Aktuel forskning

Ph.d.-afhandling:
Digitale spor på papiret – når digitale indfødte fremstiller og strukturerer tekst til papiret

Projektet Digitale spor på papiret skal udforske de udfordringer elever, lærere og forældre står over for nu og i de kommende år hvor en generation, der tænker i digitale tekster, skal undervises og opdrages til tekstfremstilling af en generation, der tænker i papirtekster. Digitale interaktionsmedier giver andre præmisser for, hvordan man kan referere til sig selv, hinanden og omverdenen. Det er projektets tese at de unge overfører denne måde at referere på fra en materialitet til en anden – fra skærm til papir.

Formålet med Digitale spor på papiret er at bidrage til et teoretisk og empirisk underbygget grundlag for digital tekstpædagogik.

Primære forskningsområder

  • Literacy-forskning
  • Digital tekst
  • Semantik og tekstlingvistik  
  • Kognitiv lingvistik og kognitiv læring
  • korpuslingvistik.

Interesseområder

Kognitiv semantik, semiotik, korpuslingvistik, literacy og multiliteracies, digital interaktion, samspillet mellem skriftlighed og mundtlighed.

ID: 46295120