Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Marianne Nissen Lund

Marianne Nissen Lund

Lektor

Marianne Lund Lametsch (f. Marianne Nissen Lund) er uddannet fra KVL (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) som fødevarekandidat (cand. techn. al.) med særlig fokus på fødevarekemi, og fik sin ph.d.-grad i dec. 2007. Hun har været tilknyttet Institut for Fødevarevidenskab på KU siden 2004 med en pause som erhvervspostdoc på Novozymes i 2011-2013, hvor hun har fokuseret på forståelse af de kemiske mekanismer der har betydning for fødevarekvalitet og stabilitet. Hun blev ansat som lektor på Institut for Fødevarevidenskab i jan. 2012. I 2015 blev hun ansat i et delt lektorat mellem Institut for Biomedicin og Institut for Fødevarevidenskab, for at øge det strategiske samarbejde mellem institutterne og opbygge et forskningsområde i grænsefladen mellem fødevare- og sundhedsvidenskab.

Læs mere om Marianne's forskningsgruppe på her.

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde er proteinmodifikationer og ændringer i molekylær funktionalitet induceret af glykering (Maillard reaktioner) og oxidation med fokus på fødevarer og sundhed. Min forskningsvision er at forbedre proteinfunktionalitet i fødevarer og biologiske systemer gennem øget molekylær forståelse af proteinmodifikationer. Betydningen af oxidatorer, reducerende kulhydrater, plantephenoler, enzymer og forskellige forarbejdningsprocesser, såsom lyspåvirkning og termisk behandling, på proteinmodifikationer undersøges, og hvordan disse modifikationer påvirker smag, funktionalitet, tab af enzymaktivitet, akkumulering af skadede komponenter, tab af næringsværdi, og for nylig også skadelige effekter på sundhed og sygdom. Primære forskningsområder er udvikling af nye skånsomme teknikker til at reducere eller undgå proteinmodifikationer og forbedre proteinfunktionalitet, og at forhindre skade på proteiner ved at forstå de kemiske mekanismer der forårsager proteinmodifikationer. Der arbejdes udfra tre fremgangsmåder: 1) etablering af kinetik og mekanismer for proteinmodifikationer i biologiske systemer, 2) kvantificering af intermediater og reaktionsprodukter, og 3) relatering af disse reaktionsmekanismer til ændringer i molekylær funktionalitet af proteiner der er relevante for fødevarekvalitet og stabilitet, næringsværdi, og indenfor sundhed og sygdom. Ved at forstå de mekanismer der ligger til grund for proteinmodifikationer i fødevarer, vil det være muligt at forudsige, kontrollere og modulere disse reaktioner under produktion og deres efterfølgende effekter på sundhed.

Aktuel forskning

Forskningen drives primært i samarbejde med industrien. Følgende projekter er i gang:

  • Second generation lactose free ultra-high-temperature processed milk drinks with functional polyphenols for export markets (PELUM), 2014-2016, “stort projekt” finansieret af Innovationsfonden og Arla Foods amba.
  • New defence systems against beer oxidation, 2013-2018, “forskningsprojekt 2” bevilget af Det Frie Forskningsråd, Teknologi og Produktion (FTP). Samarbejde med Novozymes og Indslev Bryggeri.
  • Identification and quantification of novel protein oxidation products and cross-links in meat and meat products and control of these by plant polyphenols, 2016-2018, PhD projekt finansieret af den Malaysiske regering. Samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut.
  • Cross-linking of proteins for improved functionality: Tailor made aggregates, 2015-2018, PhD projekt finansieret af Arla Foods Ingredients.

ID: 4223072