Find en forsker – Københavns Universitet

Kjetil Sandvik

Kjetil Sandvik

Lektor

Forskningplaner, forskningsprojekter, forskningsledelse og -vejledning

2016-2018: “Learning Society”, nordisk forskningsprojekt (projektledelse: VIFIN), støttet af Nordisk Råds Horizontal-program

 

2016-2018: “MakEy: Makerspaces in the early years: enhancing digital literaxy and creativity”, internationalt forskningsprojekt (projektleder: Jackie March, Sheffield University), støttet af EUs RISE program

 

2016-2025: Følgeforsker på projekt for udvikling af nye museumsformidlingsmetoder og –praksisser, Moesgaard Museum og Katrinebjergskolen, Aarhus

 

2016-2017: Følgeforsker på ”Voksen Nørd – biblioteket som fællesskabscenter”, Københavns Hovedbibliotek, støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje for Biblioteker og pædagogiske læringscentre

 

2016: Følgeforsker på ”Den store opdagelsesrejse for de helt små”, projekt om vuggestuebørns tilgang til digitale medier, daginstitutionen Paddehatten, Vejle, støttet af BUPL

 

2015: Forsker og udvikler på ”Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring”, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Undervisningsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen

 

2014-2015: Mentor for phd-studerende Verena Brändle, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

 

2014-2015: Forsker og udvikler på projektet ”Det magiske kort” om anvendelse af iPads i børns leg, finansieret af BUPL, Daginstitutionen Asebog, Vejle Kommune

 

2014-2018: Vejleder for phd-studerende Lena Thulstrup Jensen på projektet ”Udvikling af et eksplorativt evalueringsdesign til at belyse interaktive udstillinger læringseffekt”, erhvervs-phd, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (Københavns Universitet) og Eksperimentariet.

 

2013-2016: Forsker og projektudvikler, forskningsprojektet ”Online and Blended Learning”, finansieret af Københavns Universitets 2016-pulje.

 

2013-2014: Projektudvikler, forskningsformidlingsprojektet ”Breaking & Entering: How Science and Society Relate” (ledet af Maja Horst) med formål at udvikle interaktiv og tværmedial installation til ESOF 2014, støttet af Tips- og Lottomidlerne, Styrelsen for forskning og innovation (The Danish Agency for Science, Technology and Innovation) samt Københavns Universitets 2016-pulje.

 

2013: (sammen med Ditte Laursen, Statsbiblioteket) leder af forskningsprojektet ”Tværmedial kommunikation og produktion: Samspil mellem realtime internet og direkte tv i Voice”, finansieret af Kulturministeriets Forskningspulje

 

2012-2015: Leder af det 3-årige forskningsprojekt ”Meaning Across Media: cross-media communication and co-creation”, finansieret af Det Frie Forskningsråd|Kultur og Kommunikation (The Danish Council for Intedependent Research), Københavns Universitet

 

2011-2016: Projektudvikler, Design Experiment forskergruppen i Sapere Aude-projektet ”Death, Materiality and the Origins of Time”, Aarhus Universitet/Kulturhistorisk Museum/Universitetet i Oslo

 

2011-2017: (sammen med lektor Dorthe Refslund Christensen, Aarhus Universitet) leder af forskningsprojektet ”Sharing Death: Media, Materiality and Ritualization”, associeret til Sapere Aude-projektet ”Death, Materiality and the Origin of Time”, ledet af professor Rane Willerslev, Aarhus Universitet/Kulturhistorisk Museum/Universitetet i Oslo

 

2011: Leder af projektet ”Cross-Media simulationsspil”, finansieret af programmet ”Den gode uddannelse”, Københavns Universitet i samarbejde med Workz as

 

2010-2013: Bivejleder for ph.d-studerende Vigdis Vangset på projektet “Digitale spel i didaktiske kontekstar; kritikk, kriteriar og kvalitet”, Avdeling for lærarutdanning og kulturfag, Høgskolen Stord/Haugesund (Norge)

 

2008-2011: Bivejleder for ph.d-studerende Claus Toft-Nielsen på projektet ”Oplevelsen på spil - om medierede spihandling”, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

 

2008-: Ansat som lektor i medievidenskab ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, 15.5.

 

2007-2010: (sammen med professor Gunhild Agger (AAU), lektor Peter Kierkegaard (AAU, lektor Karen Klitgaard Povlsen (AU), lektor Anne Marit Waade (AU), lektor Ulrik Lehrmann (SDU)) ”Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien”, FKK-finansieret 3-årigt forskningsprojekt, deltager med delprojektet ”At være Ingrid Dahl. Interaktive krimier med recipienten i rollen som efterforsker”. (projektet blev videreført i 2011 og afsluttes med udgivelse af 6 monografier udgivet på Aalborg Universitetsforlag i løbet af 2012-2014)

 

2007-2008: Ansat som videnskabelig assistent i forlængelse af mit adjunktur ved Institut for Medier, erkendelse og formidling, Afdeling for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet med tilknytning til det forskningsmæssige satsningsområde Digital Kommunikation og Æstetik. Forestår (sammen med Anne Mette Thorhauge) forskningsprojektet ”Professor Nukem”, et oplevelsesbaseret forsknings-formidlingsprojekt om computerspil i sociokulturel sammenhæng, i regi af det EU-finansierede Diginet Øresund/Öresundsuniversitet-projekt Xhibit Øresund, 1.10.2006-31.12.2007. Sidder derudover i en tværfakultær fagudviklingsgruppe med ansvar for udvikling af BA-uddannelse i Kommunikation og IT med opstart efterår 2009 (samarbejde mellem Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Datalogisk Institut).

 

2004-: Medlem af Digital Kommunikation og Æstetik forskergruppen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

 

Undervisning/undervisningsaktiviteter

 

2017: ”Modul 3: Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation”, modulfag på masteruddannelsen i Cross Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling efterår

 

 

 

2017: ”Strategisk kommunikation på tværs af medier”, intensivkursus på Copenhagen Summer University, 21.-25. august

 

 

 

2016: ”Modul 3: Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation”, modulfag på masteruddannelsen i Cross Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling efterår 2016

 

2016: ”Strategisk kommunikation på tværs af medierne”, kursus under Copenhagen Summer University (ansvarlig for kursusdesign, -ledelse, indledende og opsummerende forelæsninger samt workshop), Københavns Universitet 15.-19. august

 

2016: (sammen med Paul Metelmann) Modul 4: ”Masterprojekt”, modulfag på masteruddannelsen i Cross Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, forår 2016.

 

2016: ”Tværmedial kommunikation – teori og analyse”, profilfag på kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, Afdeling for Film, Medier og Kommunikation, forår 2016.

 

2015: ”Modul 3: Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation”, Masteruddannelen i Cross Media Communication, efterår 2015

 

2015: ”Communication 2.0 – cross media challenges”, undervisningsbaseret forskningsforløb på kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab i samarbejde med forskningsprojektet ”Meaning Across Media”, efterår 2015

 

2015: Ansvarlig for revision af studieordning for Masteruddannelsen i Cross Media Communication, forår 2015

 

2015: (sammen med Charlie Breindahl) ansvarlig for revision af studieordning for tilvalgsfaget Digital Kommunikation og Æstetik, forår 2015

 

2015-: Uddannelseskoordinator for Masteruddannelsen i Cross Media Communication.

 

2015: (sammen med Paul Metelmann) Modul 4: ”Masterprojekt”, modulfag på masteruddannelsen i Cross Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, forår 2015.

 

2015: ”Tværmedial kommunikation – teori og analyse”, profilfag på kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, Afdeling for Film, Medier og Kommunikation, forår 2015.

 

2014: Modul 3: ”Æstetisk, narrativ og audiovisuelle virkemidler i tværmedialkommunikation”, modulfag på masteruddannelsen i Cross Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, efterår 2014.

 

2014: (sammen med Paul Metelmann) Modul 4: ”Masterprojekt”, modulfag på masteruddannelsen i Cross Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, forår 2014.

 

2014: (sammen med Mette Mortensen) ”Tværmedial kommunikation – teori og analyse”, profilfag på kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, Afdeling for Film, Medier og Kommunikation, forår 2014.

 

2013: ”Fortælle- og formidlingsformer i tværmedial kommunikation”, modul 2 på masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Afdeling for Film- og Medievidenskab, forår 2013.

 

2012: (sammen med Nete Nørgaard Kristensen) ansvarlig for udarbejdelse af genakkrediteringsrapport for masteruddannelsen i Cross Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

 

2012: ”Fortælle- og formidlingsformer i tværmedial kommunikation”, modul 2 på masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Afdeling for Film- og Medievidenskab, forår 2012.

 

2011: ”Kommunikation 2.0 – effektiv kommunikation på tværs af medierne”, intensivkursus, ansvarlig for planlægning, gennemførsel og gennemgåede forelæsninger, Branchernes Arbejdsmiljøråd, 12.-13.12.

 

2011-2012: Ansvarlig for revision af studieordning for masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

 

2011: ”Kommunikation 2.0 – effektiv kommunikation på tværs af medierne”, intensivkursus under Copenhagen Summer University, ansvarlig for planlægning, gennemførsel og for gennemgående forelæsninger, Københavns Universitet 17.-23.8.

 

2011: ”Cross-Media Communication – institutional and user perspectives”, ph.d-kursus under forskeruddannelsesprogrammet Medie og Kommunikation, ansvarlig for planlægning, gennemførsel og introducerende og afsluttende forelæsning, Københavns Universitet 2.-4.3.

 

2010-2011: (sammen med Nete Nørgaard Christensen og Birger Lohse) ansvarlig for udfærdigelse af evalueringsrapport for masteruddannelsen i Cross-Media Communication i forbindelse med ACE’s akkreditering af uddannelserne ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

  

2009: (sammen med Charlie Breindahl) ”Masterprojekt”, modul 4 på masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Afdeling for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, forår 2009.

 

2009: ”Fortælle- og formidlingsformer i tværmedial kommunikation”, modul 2 på masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Afdeling for Film- og Medievidenskab, forår 2009.

 

2008: ”Playing the Plot”, kursus på kandidatuddannelsen, Afdeling for Film- og Medievidenskab, efterår 2008.

 

2008: ”Digital teori og analyse”, modul 1 på den tværfaglige tilvalgsuddannelse i Digital Kommunikation og Æstetik, Afdeling for Film- og Medievidenskab, efterår 2008.

 

2008-: Ansat som lektor i medievidenskab med særlige forpligtelser for faglig koordinering og udvikling af Master i Cross-Media Communication ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, 15.5.

 

2008: Ansat som ekstern lektor ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet til at undervise på kurset ”Globale Kulturer og Medier” på suppleringsfaget Begivenhedskultur (underviser i spilkultur, virtuel virkelighed, brugerdreven innovation og online og offline fællesskaber i en globaliseret verden), forår 2008.

 

2008: Ansat som videnskabelig assistent (forlængelse) med ansvar for koordinering af masteruddannelsen i Cross-Media Communication samt for at forestå tilrettelæggelse  af og undervisning på uddannelsens Modul 2 ”Fortælle- og formidlingsformer i tværmedial kommunikation” og Modul 4 ”Masterprojekt”, forår 2008.

 

2007-2015: Faglig koordinator for masteruddannelsen i Cross Media Communication.

 

Forelæsninger, foredrag, oplæg, papers, workshops m.v.

 

2017: “Leg, læring og medier i en museums- og kulturformidlingskontekst”, foredrag, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet 15.11. 

 

 

 

2017: ”Creating digital literacy – notes from the field”, paper på seminaret Literacy and citizenship in the digital age, arr. Forskergruppen Børn, Medier og Kultur, Københavns Universitets festsal, 10.11.

 

 

 

2017: ”Sorgens diskurser i danske medier - nogle nedslag i mediernes dækning af sorg og død”, paper for Netværk for sorgforskere, Aarhus Universitet 15.9.

 

 

 

2017: (sammen med Klaus Thestrup) “Challening Makerspaces”, paper på Nordmedia 2017, Tampere, 16.-20.8.

 

 

 

2017: “Analyzing cross media communication – a methodological approach”, paper at Film, Media, and Communication Section seminar, University of Copenhagen, 20.6.

 

 

 

2017: “Meaning Across Media. Cross-media communication and co-creation”, paper at Interdisciplinary Innovations – 5 years of CCC projects, Center for Communication and Computing, University of Copenhagen, 19.6.

 

 

 

2017: ”Courses as research and students in the role as researchers. A case study”, paper at DUN Conference, Vejle 30.-31.5.

 

 

 

2017: “Spils læringspotentiale – myter, faldgruber… og muligheder”, oplæg på Serious Games Symposium, Copenhagen Health Initiative/The Tivoli Academy 16.5.

 

 

 

2017: “Den store opdagelsesrejse for de helt små”, oplæg for forskergruppen Børn, Medier og Kultur, University College Capital, 28.3.

 

 

 

2017: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) ”I named my Guinea Pig after Mopper. Preliminary findings in a new empirical study of sharing death in social media”, paper på 3. Death Online Research Symposium, Aarhus Universitet 6.3.-8.3.

 

 

 

2017: (sammen med Stine Liv Johansen, Klaus Thestrup og Jacob Knudsen) “Den store opdagelsesrejse for de helt små”, paper på Danmarks Læringsfestival 2017, Bella Centret 1.3.

 

 

 

2017: “Grief and Everyday Life. Bereaved parents’ negotiations of presence across media”, oplæg på seminaret Media and the Mundane, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU, 28.2.

 

 

 

2017: ”Blended Learning and Beyond”, oplæg på workshop i projektet Learning Society, Selfoss, Island 16.1.-19.1.

 

 

2017: “Strategisk kommunikation på tværs af medier, oplæg på Kommunernes Landsforenings netværksmøde for kommunikatører, Vejle, 6.2.

 

2016: “New formats of knowledge dissemination and lifelong learning - or: creating a big project or a matrix of smaller projects to answer quite big questions”, oplæg i forskergruppen Digital Communication and Aesthetics, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, 15.12.

 

2016: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) “Uses of media in everyday practices of grief among bereaved parents”, paper på ECREA 2016, Prag 8.-12. November

 

2016: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) “Living with the dead or Communicating with the dead: media practices of continuing bonds among bereaved parents”, paper på ECREA 2016, Prag 8.-12. November

 

2016: (sammen med Ylva Hård af Segerstad, Dick Kasperowski og Dorthe Refslund Christensen) “Bereaved parents' online grief communities: de-tabooing practices or relationbuilding grief-ghettos?”, paper på ECREA 2016, Prag 8.-12. november

 

2016: (sammen med Klaus Thestrup) ”Playful parents and experimenting children”, paper på seminaret ”Parenting in a digital world”, Københavns Universitet 3. oktober

 

2016: ”At være forældre til et dødt barn – mellem sorg og hverdag”, foredrag i serien ”7 aftener om død”, Glyptoteket 15. september

 

2016: ”Performativ identitet: selvfremstilling og sociale medier”, gæsteforelæsning i Moderne Identitet, Aarhus Universitet 13. september

 

2016: “Leg og læring”, oplæg på workshoppen “Kroppen på Moesgaard” for Viby Gymnasium, Moesgaard Museum 24. august

 

2016: ”Leg og læring”, bidrag til workshop for museumsguides, Moesgaard Museum, 30. maj

 

2016: “Gamificeret undervisning – metoder og erfaringer”, paper på Dansk Universitetspædagogisk Netværks konference, Nyborg 17.-18. maj 

 

2015: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) “Being parents to an angel – on the mediation of parenthood online and offline”, paper på ECREA regional, Aarhus Universitet 10.-12.11.

 

2015: “Creating a research question – the long and winding road”, paper på ECREA regional, Aarhus Universitet 10.-12.11.

 

2015: ”Digitale fortællinger – når formidlingen bliver deltagelsesorienteret og tværmedial”, oplæg på DR akademi for sociale medier, Dragsholm Slot, 4.11.

 

2015: (sammen med Dorthe Refslund Christenen) “Don't rest in peace: cross media uses in everyday practices of grief and commemoration on children’s graves and online memorial sites”, paper på konferencen Digital Existence, DIGMEX/Sigtuna Foundation, 26.-28.10.

 

2015: “Meaning Across Media – cross media communication and co-creation”, paper på konferencen Challenge Journalism, Hannover

 

2015: (sammen med Dorthe Refslund Christensen), “Heterotopic relations between media and materiality in children’s online memorials and on children’s graves”, keynote at the 2nd Death Online Research Symposium, Kingston University 17.-18.8.

 

2015: (sammen med Dorthe Refslund Christensen, Dick Kasperowski og Ylva Hård af Segerstad), “Bereaved parents’ online grief communities: de-tabooing practices or grief-ghettos?”, paper at the 2nd Death Online Research Symposium, Kingston University 17.-18.8.

                     

2015: ”’Jeg deler denne cola med...’ - om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation”, paper på seminaret ”Are you talking to me?”, arr. AGI Publishing, Copenhagen Towers, København 28.5.

 

2015: ”Børn som digitale verdensborgere”, oplæg for satsningsområdet ’Børn, Medier og Kultur’, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, 19.5.

 

2015: (sammen med Jacob Knudsen) ”Challenging ’smart’ in smart city strategies”, paper på konferencen ”Users Across Media”, arr. forskningsprojektet "Meaning Across Media”, 8.5.

 

2015: “Smart museum - implications and challenges”, paper, CCC Talks, Center for Communication and Computing, Københavns Universitet, 4.3.

 

2014: (sammen med Bjarki Valtysson) “Channeling the Flows. Constructing and consuming cultural heritage online”, paper på ECREA 2014, Lissabon 12.-15.11.

 

2014: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) “Grieving with media: media empowering practices of grief and commemoration on children’s graves and online memorial sites”, paper på ECREA 2014, Lissabon 12.-15.11.

 

2014: “Lessons from the ESOF project”, paper på internat i forskergruppen Digital Kommunikation og Æstetik, Sophienberg Slot 4.8.

 

2014: ”Science’s social responsibility”, Lightning Talk på ESOF/Science in the City-festival, København 25.6.

 

2014: “Computerspil som kulturprodukt”, paper på workshop om computerspil og kulturpolitik, Producentforeningen 13.1.

 

2013: ”Death ends a life, not a relationship. Obejcts as media on children’s graves”, paper på seminar forskergruppen Digital Kommunikation og Æstetik, Københavns Universitet 11.12.

 

2013: “Smart city strategy: A co-creation perspective”, paper på forsknings- og phd-seminaret “Uses Across Media”, Københavns Universitet 30.10.

 

2013: (sammen med Asta Wellejus, Gitte Grønfelt Wille og Sally Luton) deltager i panelet ”Out of Time: Keeping up with art and technology - are public cultural administration always late?” på 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research, Copenhagen Business School, 15.8.

 

2013: (sammen med Niels Brügger og Ditte Laursen) “Methods of collecting facebook data and their effects on later analysis”, paper på Nordmedia 2013, Oslo 10.8.

 

2013: (sammen med Ditte Laursen) “Second Screen Production creating rich media experiences through synchronous interplay between TV, web and social media”, paper på Nordmedia 2013, Oslo 9.8.

 

2013: “Playful Museum: mobile audiences and exhibitions as game experiences”, paper på Nordmedia 2013, 9.8.

 

2013: “Mobile media challenging status quo: smartphones, social media and the Occupy-movement”, paper på Nordmedia 2013, Oslo 9.8.

 

2013: Panel organizer og chair: ”Analyzing media content and use across platforms”, ICA 2013, London 17.6.-21.6.

 

2013: “Playing the Plot. On the anatomy of gamified stories”, gæsteforelæsning på IT-Universitetet, København 8.5.

 

2013: “Skaber smart byer dumme borgere?”, oplæg på netværksmøde i Det Mobile Vejle, Spinderihallerne, Vejle 10.4.

 

2013: (sammen med Jacob Knudsen) ”App-workshop. Grundlæggende forståelse og koncepter”, Afd. for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet 19.3.

 

2013: ”Containing and Transporting Souls”, designworkshop i regi af forskningsprojektet “Death, Materiality and the Origins of Time”, Kulturhistorisk Museum, Oslo 4.-6.3.

 

2012: “Media Challenging Museum. IT, audiences and the exhibition format”, oplæg på Center for Communication and Computing, Københavns Universitet 21.11.

 

2012: “Media Challenging Status Quo. Sociale media and the Occupy movement”, paper på konferencen Social Media and Civic Engagement: Challenging Mainstream, arr. Network on Social Innovation and Civic Engagement/Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, Vejle 15.-16.11.

 

2012: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) ”Creating Space and Time: Ritualistic practices at memorial sites for dead children”, paper på 4th European Communication Conference, ECREA, Istanbul 24.-27.10.

 

2012: “Identitet og sociale medier: performance og selvfortælling”, gæsteforelæsning på Moderne Identiteter, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet 20.9.

 

2012: “Tværmedial kommunikation”, forelæsning + øvelser på kurset ”Kommunikation 2.0”, Copenhagen Summer University/Københavns Universitet 13.8.

 

2012: “Storytelling 2.0: uses of cross-media strategies for new ways of communicating”, forelæsing på IPIN Summer School, Aarhus Universitet 8.8.

 

2012: “Mixed reality, ubiquitous computing and augmented places as format for communicating culture”, paper på konferencen The Transforming Museum, Roskilde Universitet, 23.-25.5.

 

2012: “Produktionskultur og kreative strategier i game-industrien”, oplæg i forskergruppen Creative Media Industries, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 16.5.

 

2012: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) “Sharing Death. Danish online memorial site Mindet.dk as a marked place for performing grief and inventing memories”, paper på 2nd Symposium on Death and Dying, Helsinki 25.4.-27.4.

 

2012: “Mixed media, ubiquitous computing and augmented places as format for communicating culture”, paper på Mobile Communication Workshop, Aarhus Universitet 29.-30.3.

 

2012: ”Media challenging capitalism. Social media and the Occupy Wall Street movement”, paper på konferencen Designing and Transforming Capitalism, Aarhus Universitet 10.2.

 

2011: ”On the death (?) of print media as we know it”, gæsteforlæsning på Print Media – Past, Present, Future, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 28.11.

 

2011: ”Kommunikation 2.0: Tværmedialitet og åbne løsninger”, gæsteforelæsning på Æstetisk Markedskommunikation, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet 25.11.

 

2011: (sammen med Jacob Knudsen) "Augmented Places and Mixed Realities. communication history through mobile media and physical space", paper på konferencen Staging and Practicing Places: Site-specific Designs, Aarhus Universitet 11.10.

 

2011: “Sociale medier: Selvfremstilling, fællesskaber og (nye?) sociale praksiser”, gæsteforelæsning på Selvfremstillinger i mediekulturen, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet 7.11.

 

2011: ”Online Sacralization – Danish Memorial Site Mindet.dk as a marked place for performing grief and inventing memories”, paper på konferencen “Places, People, Stories, Linnéuniversitetet, Kalmar 28.-30.9.

 

2011: “Identitet og sociale medier: performance og selvfortælling”, gæsteforelæsning på Moderne Identiteter, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet 22.9.

 

2011: “Cross-media communication”, forelæsning for Københavns Universitets centrale kommunikationsafdeling, Københavns Universitet 14.6.

 

2011: ”The anatomy of the crime scene. On narrative and performative practices in investigation of crime’s places and actions”, paper på Panel on crime fiction and contemporary society, 101st Annual Conference for the Society for Advancing Scandinavian Studies, Chicago 28.-30.4.

 

2011: “The Nordic Crime Wave. A lecture on the characteristics and popularity of Nordic crime fiction and its reworking and renewal of American formats”, forelæsning på Nordisk Center for Journalistiks kulturtræf, New York 26.4.

 

2011: ”Kommunikation 2.0 og ’the perpetual way of communicating’”, oplæg på informationsmøde for masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Købenavns Universitet 22.3.

 

2011: (sammen med Dorthe Refslund Christensen og Jacob Knudsen) ”Oplevelser, autenticitet og fiktion som formidlingsformat”, oplæg på workshop i forsknings- og formidlingsprojektet ”Vikinger på tværs”, Moesgaard Museum, 9.2.

 

2010: ”Kommunikation 2.0 og ’the perpetual beta way of thinking’”, foredrag i Masteruddannelsen i Cross-Media Communications alumneforening, Københavns Universitet 19.11.

 

2010: ”Playing the Plot. Agency and Embodiment in Reading, Watching and Playing Crime Fictions”, keynote paper på konferencen ”Emotions, Media and Crime”, Aarhus Universitet 30.9.

 

2010: (sammen med Jacob Knudsen) ”Augmented Reality: How Can You Use It?”, paper på konferencen ”Mixed Reality in Scandinavia”, Ystad 22.9.

 

2010: ”At tale med flere medier. Effektiv kommunikation på tværs af medierne”, forelæsning på intro-seminar for Masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Københavns Universitet 9.9.

 

2010: ”Kommunikation 2.0 og a perpetual way of thinking”, paper på Digital Kommunikation og Æstetik-forskerseminar, Sophienberg Slot 24.8.

 

2010: “Storydwelling: The Narratives of Space, Movement, Agency and Embodiment”, forelæsning på IPIN Summer School: New Media/New Narratives, Aarhus Universitet 13.8.

 

2010: ”Computer Games: Narrative Models for Playable Plots”, forelæsning på IPIN Summer School 2010: New Media/New Narratives”, Aarhus Universitet 12.8.

 

2010: ”En fabelaktiv workshop”, workshop om sociale medier og strategisk kommunikation for produktionsselskabet Fabelaktiv, Norsk Tipping og Innovation Norge, Hamar 28.4.

 

2010: ”Mixed media, ubiquitous computing and augmented reality as educational format”, paper på seminaret ”Aesthetic eruptions of the digital”, arr. Center for Digital Æstetik-forskning, Aarhus Universitet, 22.4.

 

2010: ”Communication and narratives in computer games”, gæsteforelæsning på ITU, 20.4.

 

2010: ”Cross-media production. Creating rich media experiences”, oplæg på møde i forskergruppen ”Digital Kommunikation og Æstetik” (sær-arrangement med Steve Jones), Københavns Universitet, 20.4.

 

2010: ”At tale med flere medier. Effektiv kommunikation på tværs af medierne”, gæsteforelæsning på Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet, 7.4.

 

2010: ”Web 2.0 – nye kommunikationsudfordringer og –muligheder”, gæsteforelæsning på Aalborg Universitet, 17.3.

 

2010: ”At tale med flere medier. Effektiv kommunikation på tværs af medierne”, oplæg på informationsmøde for masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Københavns Universitet, 16.3.

 

2010: ”Playing the Plot. Computerspil og narrativitet”, foredrag for Narrative Research Lab, Nordisk Institut, Aarhus Universitet 10.3.

 

2010: ”Augmented reality: Models for enhancing places emotionally by means of narratives, fictions and virtual reality”, præsentation af eget bidrag til antologien “Re-investing authenticitys release-party, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Univerisitet 10.3.

 

2010: “At tale med flere medier”, gæsteforelæsning på IT-Universitetet 1.3.

 

2010: (sammen med Jacob Knudsen) “Historien på spil i byens gader”, paper på seminaret “Mobile Oplevelses Zoner”, Lindholm Høje Museum, 21.1.

 

2009: “Remediering”, forelæsning på kurset Datalogiens Videnskabsteori, Datalogisk Institut, Københavns Universitet, 8.12.

 

2009: “Brug de nye medier til at styrke tryksagen. Potentialet i at ‘tale med flere medier’”, foredrag på konferencen “Tryk på papir i en interaktiv verden”, arr. AGI Aktuel Grafisk Information, Tåstrup 3.11.

 

2009: “The playable detective: thoughts on the construction of interactive characters in      computer games – a research presentation”, præsentation på “Seminar of the HCC research group at the Department of Computer Science and the research group on Digital Communication and Aesthetics at the Department of Media, Cognition, and Communication”, København 3.11.

 

2009: “Rollespil – sandheder og fordomme”, foredrag på Kulturnatten, Det Humanistiske Fakultet, KU, København 9.10.

 

2009: “The Anatomy of the Crime Scene. On narrative and performative practices in the investigation of crime’s places and actions”, paper på konferencen “Motion and Emotion within Places”, arr. Nordisk forskningsnetværk i Emotionel Geography/Nordisk Institut, Århus 7.-8.10.

 

2009: (sammen med Anne Marit Waade) “Playing plots, plotting places: en diskussion om deltagelse, følelser, simulerede handlinger og demoniserede steder. Marklunds interaktive krimi Dollar og Ystad som krimi-turistmål som cases”, workshop-paper på seminaret “Forbrydelser som medieoplevelser”, arr. forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien og Forskerskolen for medier, kommunikation og journalistic, Aalborg 21.-22.9.

 

2009: (sammen med Michael Valeur) “Publikum som performer”, foredrag på Kultursalon, arr. Teater Katapult, Århus 14.9.

 

2009: “Potentialet i at tale med flere medier. Case: TV-produktion som tværmedialt oplevelsesdesign”, forelæsning på intro-seminar for nye studerende på masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Afdeling for Film- og Medievidenskab, København 3.9.

 

2009: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) “Inventing memories. On the performance of loss and grief”, paper på Nordmedia 09 – 19th Nordic Conference for Media and Communication Research: Body, Soul and Society, Karlstad 13.-15.8.

 

2009: “Making sense of it”, paper på konferencen “Det mangfoldige humaniora: Humanistisk viden i videnssamfundet”, arr. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 29.5.

 

2009: “The playable detective: some theoretical considerations concerning construction of interactive characters in crime computer games”, paper på 5. Klim Seminar, arr. Forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, Klim 26.5.

 

2009: “Cross-Media Communication – the MEF way”, paper på seminar i Digital Kommunikation og Æstetik-forskergruppen, Afdeling for Film- og Medievidenskab, København 5.5.

 

2009: “Computerspil som fortælling. Spilcentrerede fortælleformater, tværmedial kommunikation og oplevelsesøkonomi”, gæsteforelæsning på IT-Universitetet, København 28.4.

 

2009: “At tale med flere medier. Cross-media communication i populærkulturelle programformater”, forelæsning på informationsmøde om masteruddannelsen i Cross-Media Communication, arr. Afdeling for Film- og Medievidenskab, København 25.3.

 

2009: ”Sharing death – on the performativity of grief”, præsentation af forskeningsprojekt på internatseminar, arr. Afdeling for Film- og Medievidenskab, Hornbæk 29.-30.1.

 

2009: “At tale med flere medier. Cross-media production som kommunikationsstrategi i den nye medievirkelighed”, forelæsning på seminaret “Wake up and smell the coffee”, arr. Århus Kommune/Seismonaut/Alexandra Instituttet, Århus 20.1.

 

2008: (sammen med Anne Marit Waade) “Cultural citizenship and crime fiction: facilitating community and agency”, paper på seminaret “Kulturelt medborgerskab og medialisering”, arr. Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, Vejle 3.-5.12.

 

2008: (sammen med Dorthe Refslund Christensen) “Sharing Death. On the Performativity of Grief”, paper på ECREA’s 2nd European Communication Conference “Communication Policies and Culture in Europe”, Barcelona, 25.-28.11.

 

2008: ”Historien på spil. Udvikling af et on location-spil om Vejles kulturhistorie gennem brug af mobiltelefoner og web 2.0-løsninger”, paper på forskerseminar, arr. forskergruppen Digial Kommunikation og Æstetik, 28.10.

 

2008: ”Kulturarv, krimi og state-of-the-art medieteknologi. præsentation af kulturformidlingsprojektet Mysteriet på Museet”, paper på forskerseminaret ”Krim på Klim”, arr. forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, Klim Strandskole 23.-24.10.

 

2008: “Mobile-based tourism as spatial augmentation. When tourists use the mobile internet to navigate physical space”, paper på Association of Internet Researchers’ konference “Internet Research 9.0: Rethinking Communities, Rethinking Place”, København 15.-19.10.

 

2008: “Wiimoted Embodyment – the experience of being implemented in a computer game”, paper på forskerseminaret ”Nutidens digital kunst og kultur – allestedsnærvær (works in progress II)”, arr. Forskernetværket Digital Art and Culture in the Age of Pervasive Computing, Københavns Universitet 28.9.

 

2008: ”Den tværmediale krimi. Et par skandinaviske cases og en enkelt amerikansk”, paper på seminaret ”Med kniven på pulsen. Skandinavisk krimiindustri”, arr. Forskningsprojektet ”Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien”, Ystad, 2.-3.6.

 

2008: (sammen med Anne Marit Waade) ”Crimes Scenes as Augmented Reality, off-screen, online and offline”, paper på konferencen ”Communication for Social Impact. The 58th Anual Conference of the International Communication Association”, Montreal, 22.-26.5.

 

2008: “Storytelling 2.0 – strategisk kommunikation i sociale medier”, gæsteforelæsning på fagelementet “Strategisk kommunikation” på BA-tilvalget “Digital kommunikation og æstetik”, Afd. for Film- og Medievidenskab, 28.4.

 

2008: ”Storytelling i organisationer”, forelæsning på ekstra-seminar på Masteruddannelsen i Cross-Media Communication”, modul 3, Afd. for Film- og Medievidenskab, 26.4.

 

2008: ”Det fælles forskningsprojekt – hvordan sikre kollektive forskningsprocesser i tværinstitutionelle projekter?”. Foredrag om forskningsprojektet ”Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien” for Center for Fri Forskning og Forskningsuddannelse, 28.3

 

2008: ”Introduktion til Master i Cross-Media Communication” + ”Storytelling som strategisk kommunikation i organisationer”, oplæg på informationsmøde om masteruddannelsen i Cross-Media Communication, Københavns Universitet, 27.3.

 

2008: “Online-spil: computerspil og internettet”, gæsteforelæsning ved Afd. For Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet, 12.2.

 

Deltagelse i seminarer og konferencer, samt studieophold

 

2017: (arrangør) ”Literacy and Democracy in the Digital Age”, internationalt seminar, arr. Forskergruppen Børn, Medier og Kultur, Københavns Universitets festsal, 10.11.

 

 

 

2017: Workshop om teknologiforståelse som fag i folkeskolen, arr. Forskergruppen Børn, Medier og Kultur, Medier, Erkendelse og Formidling, 9.11.

 

 

 

2017: Seminar i netværk for sorgforskning, Aarhus Universitet, 15.9.

 

 

 

2017: Workshop III, Learning Society, Kristiansand, 28.-31.8.

 

 

 

2017: Institutseminar, Slagelse, 24.-25.8.

 

 

 

2017: Nordmedia 2017, Tampere, 16.-19.8.

 

 

 

2017: (workshopleder) MakEY-workshop, Katrinebjergskolen, Aarhus, 13.-15.6.

 

 

 

2017: projektonference, forskningsprojektet MakeEY, Helsinki, 5.-6.4.

 

 

 

2017: secondment i forskningsprojektet MakeEY, Makers, Sheffield, 1.-30.4.

 

 

 

2017: medlem af bedømmelsesudvalg for lektorat, ITU

 

 

 

2017: (medarrangør) 3. Death Online Research Symposium, Aarhus Universitet 6.3.-8.3.

 

 

 

2017: Danmarks Læringsfestival 2017, Bella Centret 1.3.

 

 

 

2017: Media and the Mundane seminar, arr. Masteruddannelsen for Cross Media Communication/forskningsporjektet Meaning Across Media, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, 28.2.

 

 

 

2017: Workshop II, arr. forskningsprojektet Learning Society, Selfoss, Island 16.1.-19.1.

 

 

 

 

2016: Always on. Always in?, åbningskonference på forskningsprojektet ”Peoples’ Internet”, Københavns Universitet 6.12.

 

2016: Innovation og Uddannelse, symposium, Københavns Universitet 5.12.

 

2016: ECREA 2016, Prag 8.-12.11.

 

2016: Dansk Universitetspædagogisk Netværks årlige konference, Hotel Nyborg Strand, 17.-18.5.

 

2015: ECREA regional: interpersonal communication and social interaction, Aarhus Universitet 10.-12.11.

 

2015: Digital Existence, DIGMEX/Sigtuna Foundation, 26.-28.10.

 

2015: Challenge Journalism, Hannover 16.-18.9.

 

2015: 2nd Death Online Research Symposium, Kingston University 17.-18.8.

 

2015: ”Users Across Media”, slutkonference, arr. Forskningsprojektet ”Meaning Across Media”, Københavns Universitet, 6.-8.5.

 

2014: Inspirationsseminar: Digitale mediers betydning for børns udvikling, trivsel og læring, Kommunernes Landsforening, Odense 2.12.

 

2014: SMIDs biannual meeting: ”Danish Media Research: State of the Art – Future Prospects”, conference, Nyborg 30.-31.10.

 

2014: ECREA 2014, konference, Lissabon 12.-15.11.

 

2014: ”Smart Cities & Big Data”, forskningsseminar, Aarhus Universitet/Godsbanen 4.4.

 

2013: ”Uses Across Media”, forsknings- og phd-seminar, arr. Forskningsprojektet ”Meaning Across Media”, Københavns Universitet 30.10.-1.11.

 

2013: Nordmedia 2013, Oslo 8.8.-11.8.

 

2013: ICA 2013, London 17.-21.6.

 

2013: “Communicating medical materialities”, forskningsworkshop, Medicinsk Museion, Københavns Universitet 8.3.

 

2013: ”Methodologies of mobile communication research”, forskningsseminar, Center for Communication and Computing, Københavns Universitet 22.2.

 

2012: SMIDs årsmøde, Vejlefjord Hotel, 15.-16.11.

 

2012: 4th European Communication Conference, ECREA, Istanbul 24.-27.9.

 

2012: Ledelsesudvikling på KU – basisforløb. Fag- og forskningsgruppeledere, Københavns Universitet 4.-5.10. (internat) + 21.11. + 27.-28.11. (internat)

 

2012: “The Transforming Museum”, international konference, Roskilde Universitet, 23.-25.5.

 

2012: “2nd Symposium on Death and Dying”, international konference, Helsinki 25.4.-27.4.

 

2012: “Mobile Communication Workshop”, internationalt forskerseminar, Aarhus Universitet 29.-30.3.

 

2012: “Designing and Transforming Capitalism”, international konference, Aarhus Universitet 9.-10.2.

 

2011: “Design Experiments”, Death, Materiality and the Origins of Time, Kulturhistorisk Museum/Universitetet i Oslo 7.-9.11.

 

2011: “Places, People, Stories”, international conference, Linnéuniversitetet, Kalmar 28.-30.9.

 

2011: ”101st Annual Conference for the Society for Advancing Scandinavian Studies”, international conference, Chicago 28.-30.4.

 

2011: ”Digitaliseret kulturarv som læringsressource”, seminar, Center for IT og læring, Aarhus Universitet 21.3.

 

2011: ”Vikinger på tværs”, workshop, Moesgaard Museum 9.2.

 

2010: ”Emotion, Media and Crime”, international forskerkonference, Aarhus Universitet 29.9.-1.10.

 

2010: ”Mixed Reality in Scandinavia”, international konference, Ystad Saltsjöbad 21.-22.9.

 

2010: Medialiseringsseminar, joint venture forsker seminar mellem forskergrupperne i Digital Kommunikation og Æstetik og Kulturens Medialisering, Københavns Universitet 7.9.

 

2010: Digital Kommunikation og Æstetik-forskerseminar, Sophienberg Slot 24.-25.8.

 

2010: 6. Klim-seminar, arr. Forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, Klim 10.-12.5.

 

2010: ”Aesthetic eruptions of the digital”, arr. Center for Digital Æstetik-forskning, Aarhus Universitet, 22.4.

 

2009: Internatseminar, arr. Forskergruppen i Digital Kommunikation og Æstetik, KU, Sophienberg Slot 10.-11.12.

 

2009: ”Molsseminaret”, forskningsseminar, arr. Forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, Mols 30.11.-1.12.

 

2009: “Exploring the Communication of Research across Contexts and Theoretical Perspectives”, arr. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling i samarbejde med ECREA, København 9.10.

 

2009: “Motion and Emotion within Places”, arr. Nordisk forskningsnetværk i Emotionel Geography/Nordisk Institut, Århus 7.-8.10.

 

2009: “Forbrydelser som medieoplevelser”, arr. forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien og Forskerskolen for medier, kommunikation og journalistic, Aalborg 21.-22.9.

 

2009: “Nordmedia 09: Body, Soul, and Society”, international conference, Karlstad 13.-15.8.

 

2009: “Det mangfoldige humaniora: Humanistisk viden i videnssamfundet”, arr. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 29.5.

 

2009: 5. Klim Seminar, arr. Forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, Klim 26.5.

 

2009: Seminar i Digital Kommunikation og Æstetik-forskergruppen, Afdeling for Film- og Medievidenskab, København 5.5.

 

2009: Forskningsseminar i forskningsprojektet ”Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien”, Århus 16.3.

 

2009: Internatseminar, arr. Afdeling for Film- og Medievidenskab, Hornbæk 29.-30.1.

 

2008: “Kulturelt medborgerskab og medialisering”, international konference, arr. Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, Vejle 3.-5. december

 

2008: 2nd European Communication Conference “Communication Policies and Culture in Europe”, international conference, arr. ECREA, Barcelona, 25.-28.11.

 

2008: “Free to play. User generated content in computer games”, arr. MediaDesk Denmark og DADIU, ITU 29.10.

 

2008: “Krim på Klim”, forskerseminar i forskningeprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, Klim Strandskole 22.-23.10.

 

2008: “Internet Research 9.0: Rethinking Communities, Rethinking Place”, international conference, arr. Association of Internet Researchers, København 15.-19.10.

 

2008: Forskerinternat, arr. Forskergruppen Digital Kommunikation og Æstetik, Sophieberg 2.-3.10.

 

2008: Kompetenceseminar, arr. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 29.9.

 

2008: ”Nutidens digital kunst og kultur – allestedsnærvær (works in progress II)”, arr. Forskernetværket Digital Art and Culture in the Age of Pervasive Computing, Københavns Universitet 28.9.

 

2008: ”Krimiproduktion i Skandinavien”, arr. Forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, Ystad 2.-3.6.

 

2008: Fiktionsdag, deltager i panel om computerspil ”Don’t push that red button” sammen med Thomas Howalt og Thomas Vigild, Filminstituttet, 2.6.

 

2008: Forskerinternat i forskergruppen Digital Kommunikation og Æstetik, Sophieberg 29.-30.5.

 

2008: ”Krim på Klim”, forskerseminar, forskningsprojektet ”Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien”, Klim Strandskole 8.-9.5.

 

2008: ”Uformelle læreprocesser”, forskerseminar, Aarhus Universitet, 7.4.

 

Organisatorisk erfaring, deltagelse i netværk, udvalgsarbejde, reviews m.v.

 

2017: Leder af Tilde Emilie Møllers Ph.d-forsvar, Medier, Erkendelse og Formidling 21.9.

 

 

 

2017: Bedømmer af forskningsprojektansøgninger, Norsk Forskningsråd

 

 

 

2017: chefsredaktør for MedieKultur 33 (63): Growing old with and via media

 

 

 

2017: chefsredaktør for MedieKultur 33 (62): Complex evolution: Media and communication in contemporary Asia

 

 

 

2017: Medarrangør af 3rd Death Online Research Symposium, Aarhus Universitet 6.-8.3.

 

 

 

 

2016: Review for Academisk Kvarter (1 artikel).

 

2016: Forskningsreview for Norsk Forskningsråd (1 artikel)

 

2016: Review for Peripeti (1 artikel)

 

2016: Review for Convergence (1 artikel)

 

2016: Review for SoundEffects (1 artikel)

 

2016: Review for Mortality (2 artikler)

 

2016: Review for Conjunction (1 artikel)

 

2016: Medlem af bedømmelsesudvalg for vurdering af forskningsansøgninger, Norsk Forskningsråd

 

2016-: Redaktionsmedlem, MEF Journal, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

 

2015: Arrangør af ”Users Across Media”, slutkonference inkl. phd-kursus, arr.

 

2015: Medlem af bedømmelsesudvalg for lektorat i medievidenskab, Aarhus Universitet

 

2015: Medlem af bedømmelsesudvalg for 4 adjunkturer/lektorater i medier og kommunikation, Roskilde Universitet

 

2014-: Medlem af Copenhagen Science Communication-netværk    

 

2014-: Emneredaktør (digitale medier) for Samfundslitteraturs Medie- og Kommunikationsleksikon onlineversion

 

2014: Følgeforsker på modningsprojektet ”G.E.N.I.U.S. – hvordan skabe communities på bibliotekerne for mænd i alderen 20-50”, støttet af Kulturstyrelsen, Københavns Hovedbibliotek

 

2014: Reviewer for Samfundslitteraturs Medie- og Kommunikationsleksikon onlineversion.

 

2014-: Reviewer for Academic Quarter

 

2014-: Reviewer for Artifact

 

2014: Medlems af bedømmelsesudvalg for lektorat i medievidenskab, Syddansk Universitet

 

2014-2015: Medlem af bedømmelsesudvalg for phd-afhandling, NTNU, Trondheim

 

2014-: Medlem af det internationale forskningsnetværk DIGMEX – a network for discussions about digital media and existential issues and challenges.

 

2014: Medlem af bedømmelsesudvalg for lektorat i medieformidlet kommunikation, Aalborg Universitet

 

2014: Reviewer for New Media & Society

 

2014: Medlem af bedømmelsesudvalg for adjunktur/lektorat i computerspil, IT-Universitetet

 

2014: Medlem af bedømmelsesudvalg for ansøgninger til erhvers-ph.d, Experimentariet og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

 

2014: Medlem af bedømmelsesudvalg for post.doc-stimpendium i transmedier, Syddansk Universitet

 

2013: Bedømmer af post.doc-projekt, Det Fri Forskningsråd

 

2013: Medlem af bedømmelsesudvalg for ph.d-ansøgninger i forbindelse med forskningsprojektet ”Norms of Interaction in Social Media”, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

 

2013: Arrangør af workshoppen ”Meningsfulde læringsrum i praksis”, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, DGI-byen 16.4.

 

2013: Arrangør af afdelingsseminar for Film- og Medievidenskab, Klinten Konferencecenter, Rødvig 9.-10.4.

 

2013-: Reviewer for tidsskriftet Soundeffects

 

2013-: Chefsredaktør for tidsskriftet MedieKultur

 

2013-: Medlem af det internationale forskningsnetværk Death Online Research.

 

2012: Formand for bedømmelsesudvalg for Liu Juns ph.d-afhandling, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

 

2012: Medlem af ekspertpanel til bedømmelse af forskningsansøgninger, Norsk Forskningsråd

 

2012-: Medlem af redaktionen for tidsskriftet MedieKultur

 

2012: Formand for bedømmelsesudvalg for adjunkturer ved kandidatuddannelsen Kommunikation & IT, Københavns Universitet

 

2012: Medlem af bedømmelsesudvalg for forskerstilling ved Statsbiblioteket

 

2012: Formand for bedømmelsesudvalg for Merete Carlsons ph.d-afhandling, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

 

2012-: Medlem af redaktion for bogserien ”Media and Cultural Studies”, Aalborg Universitetsforlag

 

2011-: Medlem af bestyrelsen i det Danske Akademi for Digital Interativ Underholdning, DADIU (repræsentant for det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet)

 

2011-: Medlem af Center for Communication and Computing, Københavns Universitet

 

2011-: Medlem af editorial board for International Journal of Interactive Multimedia

 

2011: Medlem af programkommité for Second International ICTS Conference on Arts and Technology, Esbjerg 7.-9.12.

 

2011: Ekstern opponent på Maria Månssons phd-afhandling, Universitetet i Lund (slutseminarium afholdt 3.10.)

 

2011: Medlem af bedømmelsesudvalg for adjunktur i game design ved IT-Universitetet

 

2011: Medlem af bedømmelsesudvalg for adjunktur i games & media technology ved Medialogi, Aalborg Universitet København

 

2011-: Reviewer for tidsskriftet MedieKultur

 

2010-2011: Medlem af bedømmelsesudvalget for Stine Ejsing-Dunns phd-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (forsvar afholdt 2.12.11)

 

2010: Ansvarlig for planlægning, organisering og ledelse af konferencen ”Emotion, Media and Crime”, herunder chair for to paper sessions samt et panel om ”Crime Scenes”, Aarhus Universitet 29.9.-1.10.

 

2010-: Suppleant til Studienævnet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

 

2009-: Medlem af faglig baggrundsgruppe for BA- og KA-uddannelserne i Kommunikation og IT, Københavns Universitet

 

2009: Indledende planlægning og møder med de nordiske ambassader i Berlin omkring den internationale konference ”Krimi, populærkultur, medier: Die Nordische Epidemie” (2010), Berlin 28.-30.9.

 

2009: Ansvarlig for planlægning af seminaret “Forbrydelser som medieoplevelser”, arr. forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien og Forskerskolen for medier, kommunikation og journalistik, Aalborg 21.-22.9.

 

2009: Formand for bedømmelsesudvalget for Gitte Stalds phd-afhandling, Afd. for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet

 

2009-2011: Medlem af Nordforsk-netværket ”The Culture of Ubiquitous Information”, http://ubiquity.nu/

 

2009-: Medlem af bestyrelsen for teaterkompagniet Secret Hotel

 

2009-: Medlem af censorkorps for Dramaturgi, AU/Teatervidenskab, KU

 

2009: Medlem af interimstudienævn for BA-uddannelsen i Kommunikation og IT, Institut for Medier, Erkendelse og Kommunikation og Institut for Datalogi, Københavns Universitet

 

2009: Formand for bedømmelsesudvalg for 2 adjunkturer i Cognition & Communication, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

 

2009: Medlem af bedømmelsesudvalg for phd-ansøgninger, Afd. for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet

 

2009: Gæsteredaktør for tidsskriftet Medie Kulturs temanummer om online verdener

 

2008: Medlem af bedømmelsesudvalg for Svend Høiers phd-afhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

 

2008: Formand for bedømmelsesudvalg for Andreas Gregersens phd-afhandling, Afd. for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet

 

2008: Medarrangør af konferencen “Kulturelt medborgerskab og medialisering”, arr. Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, Vejle 3.-5. december

 

2008: Medarrangør af konferencen “Free to play. User generated content in computer games”, arr. MediaDesk Denmark og DADIU, ITU 29.10.

 

2008-2009: Medlem af projektgruppe for udvikling af computerspiluddannelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

 

Teater- og andet projekt-arbejde

2012-2013:  Konsulent på Søren Kierkegaard-projekt: udvikling af tværmedialt læringssystem for børn og unge, Kolding Bibliotek.

 

2012-: Medstifter af ”Interference – laboratorium og tænketank for forskningsbaserede kommunikationsløsninger”.

 

2011-2012: Medlem af projektgruppe til udvikling af lokations- og web 2.0-baseret mobilspil ”Stol på ingen! Et rænkespil i Kongens Kolding” om Kolding bys renæssance-historie, Kolding Bibliotek

 

2011-2012: Medlem af projektet Operating Theatre’s laboratorium for kulturformidling og nye medier i samarbejde med Afd. for Dramaturgi, Aarhus Universitet

 

2008-2010: Dramaturgisk konsulent på kulturformidlingsprojekterne ”Historien på spil i byens gader/De 23 kranier” og ”Mysteriet på Museet”, Vejle Museum/Videncenter for Integration.

Uddannelse

Cand.mag. phd.

ID: 13441