Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Hanne Bess Boelsbjerg

Hanne Bess Boelsbjerg

Postdoc

CURRICULUM VITAE

 

Uddannelse:

2010: Indskrevet som ph.d.-studerende ved Center for Forskning i Tro og Helbred, Forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Eksternt tilknyttet Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

2008: Specialeforløb: ”Kræftpatienters brug af Reiki-healing som religiøs copingsstrategi – En religionsvidenskabelig analyse af indsamlede kvalitative interviews”.

Specialevejleder Armin W. Geertz, Teologisk Fakultet, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

2006: Praktik ved Center for Forskning i Eksistens, Københavns Universitet.

2005-2006: Indskrevet på Lund Universitet, Centrum for Teologi og Religionsvetenskap.

2001: Bachelor i Religionsvidenskab med Tyrkisk som suppleringsfag og Persisk som propædeutisk forløb.

1998: Indskrevet på Tyrkisk på Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet.

1995: Indskrevet på Aarhus Universitet, Teologisk Fakultet, Institut for Religionsvidenskab.

1994: Sproglig student fra Grindsted Gymnasium med tysk og russisk på højt niveau. 

 

Relevant beskæftigelse:

2014: Videnskabelig forskningsmedarbejder, Sociologisk Institut, KU.

2011-2012: Undervisningsforløb omkring religionspsykologi på Folkeuniversitetet i København.

Marts 2010: Indskrevet som ph.d.-studerende på Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Okt 2008: Introduktionsstipendium til ph.d. forløbet Kræftpatienters religiøse ressourcer ved Center for Forskning i Tro og Helbred.

Sept 2008: Forskningsassistent på Center for Forskning i Eksistens og Samfund. Involveret i forskningsprojektet Den kinesiologiske krop.

Jan 2007: Ansat som forskningsmedarbejder på Center for Forskning i Eksistens og Samfund. Involveret i et kvalitativt projekt om Reiki-healing, udarbejdelse af forskningsansøgninger etc.

 

Netværk:

Nordisk Netværk for Forskning i Tro og Helbred; Internationale seminarer og forskningsmøder.

DMCG-Pall KFF; Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppes Palliative Koordinatorgruppe for Forskning (fra marts 2013). Netværk med fokus på at igangsætte nationale forskningsprojektet omkring palliation.

Palliativt Forskningsnetværk; Tværvidenskabeligt forskningsnetværk med fokus på vidensdeling. 

EAPC – Spirtual Task Force: International forskningsnetværk under European Association for Palliative Care, der samler forskere og praktikere omkring interessen for eksistentiel og åndelig omsorg i palliation.

 CRASSH: Arts & Science Reseacher Forum, Cambridge: Internationalt netværk for forskere, der anvender kunst som formidlingsstrategi.

 

Publikationsliste

"Samtaler om døden i et eksistenspsykologisk perspektiv” Boelsbjerg, H.B., Jacobsen, B., la Cour, S. Fokus på Kræft og Sygepleje, 2010, vol 30, nr. 3, s. 14-17.

”Kræftpatienters brug af Reiki-healing som magisk praksis.” Boelsbjerg, H.B. Tidsskriftet Antropologi: Særnummer "Magi", juni 2010.

”Enhver skal smage døden. Billeder af døden og det evige liv i et muslimsk perspektiv.” Boelsbjerg, H.B., Baig, N. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. 01/2011, Bergen.

“Døden i eksistenspsykologisk belysning.” Jacobsen, B. ; Boelsbjerg, H.B.  Humanistisk palliation : Teori, metode, etik og praksis. København: Hans Reitzel, 2011. s. 93-106.

“Kroppen som orakel.” Boelsbjerg, Hanne Bess ; Grünenberg, Krsitina ; Hillersdal, Line ; Walker, Hanne Kjærgaard. I : Weekendavisen. 2011 ; 9. december 2011.

”Doing Wholeness, Producing Subjects. Kinesiological Sensemaking and Energetic Kinship.” Grünenber, K., Hillersdal, L. Kjærgaard, H.W., Boelsbjerg, H.B. Body and Society, (under udgivelse).

”‘Det Hellige Rum’. Sjælesorg på hospitaler.” Boelsbjerg, H.B. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, (under udgivelse). 

”Hvorfor fortrænger vi døden? Teoretiske refleksioner om angsten for at dø.” Boelsbjerg, H.B. Fokus på Kræft og Sygepleje, 2013, (under udgivelse).

”Book Review: Encounters of Body and Soul in Contemporary Religious Practices. Anthropological Reflections.” Boelsbjerg, H.B. Ethnos Journal of Anthropology, vol.78, 2013.

”Palliation hos patienter med anden etnisk baggrund”. Dyhr, L & Boelsbjerg, H.B. Palliativ medicin – en lærebog. Larsen, H. & Neergaard, M.A. (red) (under udgivelse).

 

 

Sprogkundskaber

Engelsk og tysk på akademisk niveau.
Russisk, tyrkisk og svensk på alment niveau.
Persisk, arabisk og fransk på begynderniveau.

ID: 2518481