Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Brian Lystgaard Due

Brian Lystgaard Due

Adjunkt

Jeg forsker og underviser i kommunikation. Jeg er særligt interesseret i social interaktion, og anvender i min forskning hovedsageligt mikrosociologisk og pragmatisk sprogvidenskabelig teori som Multimodal Conversation Analysis.

Jeg har beskæftiget mig med alle facetter af organiationskommunikation som PR, PA, strategisk kommunikation, branding, sociale medier og nye trends i både praktisk og teoretisk sammenhæng. 

Jeg vejleder alle typer specialer inden for kommunikation og social interaktion.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i kommunikation, innovation og social interaktion.
Følgende fag underviser jeg i pt:

  • Professionel interaktion, hvor den studerende lærer om hvordan der interageres på arbejdspladser med særligt fokus på at videooptage møder, analysere interaktion ud fra CA-metoder og give feedback tilbage til deltagerne.
  • Udvikling og design af kommunikationsløsninger, hvor den studerende lærer om innovationsmetoder og udvikling af løsninger, der er tilpasset organisationer.
  • i E2016 vil jeg også undervise i Strategisk kommunikation og Grundlæggende kommunikationsteori

 
Jeg vejleder alle typer specialer inden for kommunikation og social interaktion.

Primære forskningsområder

Jeg arbejder bredt inden for mikrosociologisk og sprogvidenskabelig teori. Jeg har en bred viden om sociologisk og antropologisk teori samt filosofihistorie og videnskabsteori. Jeg arbejder typisk ud fra følgende teorier:

  • Conversation Analysis med særlig fokus på nyere multimodalitet og semiotik, dsv. fokus på krop og brug af ting.
  • Involverende teorier for innovation, co-creation og kommunikationsstrategi.
  • Netværksteori med særligt fokus på Latour og ANT
  • Videoetnografi og visuel antropologi

For tiden er jeg involveret i følgende forskningsprojekter:
 

Google Glass

Et projekt hvor jeg undersøger hvordan denne nye teknologi vil og kan blive brugt i social interaktion, og hvilke udforderinger og muligheder der rejser sig. 

Videoetnografi og multimodalitet

Et overordnet projekt hvor jeg arbejder på at udvikle en grundlæggende videoetnografisk og CA multimodal analysestrategi

Innovation og organisationsudvikling: ViRTI-metoden 

Et projekt hvor jeg undersøger interaktionelle praksisser i organisationer og teams. Projektet går ud på at undersøge hvordan video kan bruges til at analysere og give feedback tilbage til medarbejdere. Ofte er her fokus på forandring, innovation, beslutningsprocesser, osv. Metoden kaldes ViRIT-metoden.  

ID: 21228999