Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Find en forsker

Kumm Sabba Mirza

Kumm Sabba Mirza

Ekstern lektorvikar

Tema: ”Æresrelaterede forbrydelser”  

Temaet for afhandlingen er strafferetlige perspektiver på ”æresrelateret” lovgivning i Danmark. Helt grundlæggende handler en ”æresrelateret” konflikt eller forbrydelse om en situation, hvor en eller flere personer, som ser sig selv som ”forurettede” – deres "ære" er blevet krænket eller er i fare for at blive krænket – i visse tilfælde begår en forbrydelse mod ”krænkeren” i et forsøg på at genoprette eller opretholde den mistede eller truede "ære". Nærmere bestemt handler afhandlingen om den retlige bedømmelse af tre specifikke bestemmelser i straffeloven, som i den politiske og offentlige debat er blevet betegnet som "æresrelaterede". Denne kategori af forbrydelser består af følgende tilsyneladende neutrale bestemmelser, som afhandlingen tager udgangspunkt i: strl § 245 a om forbud mod kvindelig omskæring, strl § 260, stk. 2, om ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab og strl § 260, stk. 3, om ulovlig tvang i forbindelse med ansigtstildækning. Inden for de sidste par årtier er der sket en udvikling i de danske lovgivningsinitiativer i forhold til ”æresrelaterede” konflikter og forbrydelser. Disse tre bestemmelser er resultat af den strafferetlige regulering af fænomenet ”æresrelaterede forbrydelser”.

Problemformulering:

Hvilken retlig og symbolsk betydning har lovgivningen om ”æresrelaterede forbrydelser” i straffeloven, og indebærer reguleringen af ”æresrelaterede forbrydelser” udfordringer, som kan imødekommes med en mere hensigtsmæssig lovgivning?

ID: 40102240